I X S<I<IVI<KAZM STUDIO Karate Vuist van de Wraak WILLING vnvbkv HULffUISeeL CENTRUM AMTKTTTA 1 ^9^ H W.Z.S. R.E.S. S.B.C. 1 - G.B.C. 1 S.B.C. 3 - B.C.D. 1 HEEG-MAKKUM FANTASY GARAGE LIMBURG H Lachereensuit Telefoon 05150-12341 CHAONHONMHMNS cAUeit cDiaqe cKgaton ’’«SleepeiT IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ F is the word 5 O John Travolta Olivia Newton-John A.s. zaterdag 4 november ’t Nut Gaasterland-Sloten Zondag a.s. Praat- en vraagavond houden. Schouwburg DE KAPING VAN DE Pelham Express geprolongeerd Forumtheater Het Trojaanse Paard Bouwbond NVV Inlevering bonnen Belangrijke Ledenvergadering te houden op woensdag TS november ’s avonds Uitslag van de trekking van de loterij W.V. De Noorderhoek Industriebond C.N.V. LEDENVERGADERING aanvang 20.00 uur, welke zal worden gehouden in het gebouw „Fredehiem”, Kleinzand te Sneek. GRATIS BANDEN EN VERLICHTINGS K CONTROLE „SPUL OM ’T SPUL” k Veilig Verkeer cWoody" „DeApollo’s” HBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBaBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBS»^ HENKELSINK „THEATER JEN THUIS 11 scoooeoGoecQoecooQCcceeoooocoQosooooo: BAR - DANCING Marktstraat 21 Tel.: 05150-16508 hl Komt tijdig. V Maandag en dinsdag gesloten. Opnieuw in roulatie -.In Zondag 5 november Orkest SUNSET Woensdag 8 november THE EMERALDS Donderdag 9, vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 november PANCAKE Woensdag 15 november THE EMERALDS AGENDAPUNT: De topper 4e klas A K.N.V.B. New York krijgt 1uur de tijd om 1 miljoen dollar te betalen anders..^ Donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 november H H zi F HAYAHAKAREET-STEPHEN BOYD' Toegang boven 12 jaar. Aanvang 20.00 uur Toegang 7.50 v.v. C.J.P. f 6.- SOCIAAL-CULTUREEL CENTRUM TIET BOLWERK SNEEK/KERKGRACHT8 f H Nederland atd. sneek e.o. i- OSCARS NU uw geliefde KARL MAY- helden WINNETOU en OLD SHATTERHAND IN TÜ -’i Pagina 38 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag2 november 1978 Aanvang 14.30 uur 58, VERENIGING Aanvang 9.00 uur - Sneeker Sporthal A.S. ZATERDAG Aanvang 2.30 uur JEUGDVOORSTELLINGEN: ■I Toegang alle leeftijden. FOYER Dinsdag 7 nov. te 20.00 uur Toegang alle leeftijden. TRYATER SPILET uitverkocht VRIJDAG 3 NOVEMBER uit België -■* r X i Voorverkoop: Boekhandel de Jong, Balk en Boek handel Muizelaar; en uitsluitend van 16.00 tot 18.00 uur bij De Groot, Erasmusstraat 10 en Bouma, de Warren 9. Tel. bestellen 05140-2605. Prijzen: leden ’t Nut 12,-, niet leden 13,-, CJP en stud, kinderen van leden 6,50. Pas 65 f 2,50 reduk- tie. Dinsdag, 7 november 1978 in de Treemter te Balk, 8.00 uur n.m. dolle pret met de nieuwe kabaret- show: Bij dezen nodigen wij u uit tot het bijwonen van een Entree 2.50, 65+ en kinderen tot 15 jaar gratis toegang. Attentie: Denk om de aanvangstijden. Plaats- bespreken 1 dag van te voren. Met vriendelijke groeten, Het Bestuur. Donderdag 2 nov. te 19.15 en 21.30 uur, vrijdag 3 nov. te 19.15 en 21.30 uur, dinsdag 7 nov. te 19.15 en 21.30 uur Cl G G 9. U Aller opkomst dringend gewenst. Samen gaan Sneeker Begrafenisverenigingen. «MMMMWMMWMMMWMMWaAMIAMAMMANi ZONDAG-MATINEE Zondag 5 nov. te 14.30 uur N M h( Ic S< Ie V tr g< ai ir o f d 01 b< V! W hi G N m O F< Zi ui Zuidersportpark Distriktsbestuurder Klaassen zal deze avond aanwe zig zijn en met ons een zgn. Tevens zal een aantal jubilarissen worden gehul digd. Alle leden zijn hartelijk welkom. Donderdag 2 nov. en vrijdag 3 nov. te 20.00 uur Krite Snits R Z; er B. 9. Holtropweg 5 - IJlst O ZATERDAG 4 NOVEMBER van 8.30-12.00 uur. NACHT- VOORSTELLING Zaterdag 4 nov. te 22.45 uur Toegang boven 16 jaar. K Z re J. Toegang boven 12 jaar. „i ki k< vi hi w w m Ir g' N „I D l( MEIPOGOUiWÏNMKiïR. prejenteert IK' met TED DE BRAAK, MINI en MAXI en 11 andere artiesten. Teksten van o.a. Jan Fillekers, Alexander Pola, Dimitri Frenkel Frank. voor de Kerstdagen. Op maandag 6 november. Voor leden van 19.00 tot 20.00 uur. Niet-leden van 20.00 tot 21.00 uur, Rozenstraat 18. 8 uur in de bovenzaal van Restaurant v.d. Wal, Leeuwenburg te Sneek. A ROBERT STIGWOOD/ALLaR CARR PRODUCTION JOHN TRAVOLTA OLIVIA NEWTON-JOHN /GREASE’ «STOCKARD CHANNING alRiiio «rtlhspwwIgueslaKwswxesfe, EVEARDEN, FRANKIE AVALON, JOAN BLONDELL, EDD BYRNES, SID CAESAR, ALICEGHOSTLEY, DODY GOODMAN, SHANA-NA ^„BRONTEWOODARD w^»ALLAN CARR «w«,w™.»JIM JACOBSw WARREN CASEY Proved cr ll> S'Suge by KENNETH WAISSMAN MAXINE FOX b-e^^nwowAro -PATRICIA BIRCH ROBERT STIG WOOD* ALLAN CARR ^b.RANDAL KLEISER SMt»-KAAbvr,^^xRSOOw>*CT«»iR^t+pK»<t«k<^Pxk«BooAyaDfSEwE:*pWlV8|0f,e c 1PAR AMOUNT PKTUKSCOWatATai <MWi>ca Uitgebracht door Cinema International Corporation Zaterdag 4 nov. te 20.00 uur, zondag 5 nov. te 17.00 uur en 20.00 uur, maandag 6 nov. te 20.00 uur en woensdag te 14.30 en 20.00 uur Afd. Sneek houdt op maandag 6 november een Zaterdag 4 nov. te 20.00 uur, zondag 5 nov. te 16.00 uur en 20.00 uur, maandag 6 nov. te 20.00 uur CHRISTELIJKE BEGRAFENIS „DRAAGT ELKANDERS LASTEN” l’ -r-W A .'-rf J- 1 CYCLUS VOORSTELLING Woensdag 8 nov. te 20.30 uur PORTABLE T.V3304 DAMES/HERENFIETS 2938 ZAANSE KLOK 2963 4 t/m 15e prijs: 734, 3999, 830, 19, 3546, 4976, 3964, 3749,4901,816,4413 en 784. De prijzen kunnen worden afgehaald in het wijkge- bouw op woensdag van 20.00-21.00 uur. Cörrespondentie-adres: Suffridusstraat tel. 14042. Prijzen die niet zijn afgehaald 3 maanden na de trek king, vervallen aan de vereniging. Tongersdei 2 nov. en freed s/- 3 nov. Nei ófrin fan de üt- fiering Krite frij dounsjen mei muzyk fan womi vnvii vuia iv *vi win - o t t f met zijn one man show m kleuren en cinemascope geschreven door WOODY ALLEN een produktlevan JACK ROLLINS', en CHARLES H.JOFFE W- met TM

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 20