Ut Jdljan relsma: ersmentaliteit ontbreekt7 ■m LADDERPROBLEEM NO. 89 SCU^^SRXJBRIEK I Friesland Bank Tat a o Q o r O O Telefoon 05100-431 23 b 7i Toonder- spaarbewijzen Met klimrente 5-12% %y/ O o GflNZEVGDRT I voor PIANOS Leeuwarden -- d e RM'L1 1 i-'^j SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 2 november 1978 Pagina 13 6 Wietse Hoekstra, De Jokse 546, Leeuwarden co O ^r CM a c I l 1 Dit jaar stevenen de heren, wanneer we tenminste het kompetitieverloop tot op dit moment bekijken, regelrecht op het en Iets meer spel geeft het volgend motief te zien. Zwart 30, 36. Wit 10, 27 en dam op 4. Zwart speelt 34. de beste, 4-27. Nu moet toch wel (41) 5 (47) 41, 4 (22) 27! wint. ZATERDAG 4 NOVEMBER Tweede klasse E HZVV-Leeuwarder Zwaluwen SJS-Elim Veendam-Oranje Nassau Drenthina-ONS (P. Hummel) Blauw Wit ’34-Sc Joure Hollandscheveld-Flevo Boys 3e klasse A Fc Meppel-De Hielpen Fc Wolvega-Leeuwarden IJVC-Holwerd (P. C. v. Zijl) ’t Fean ’58-QVC Bolswardia-Sc Koostertille VVT-Heerenveense Boys 4e klasse A SDS-Zeerobben Heeg-Makkum (S. B. P. Nijenhuis) VVI-HJSC (P. Bos), Woudsend-Delfstrahuizen (D. Zwaagstra) Hardegarijp-CVVO Broekster Boys-BCV Res. 2e klasse Heerenveense Boys 2-Harkemase Boys 2 Workum 2-Noordseschut 2 QVC 2-Oranje Nassau 2 Elim 2-ONS 2 De Heracliden 2-Hollandscheveid 2 Res. 3e klasse Sc. Joure2-VVT 2 CWO 2-ONT2 BlauwWit ’34 2-ONS 3 Leeuwarder Zwaluwen 2-IJVC 2 Suameer 2-Sc. Veenwouden 2 Hardegarijp 2-Zwaagwesteinde 2 Handbal is veel meer nog dan voetbal namelijk een sport waar naast de enor me konditie die vereist wordt van een topspeler, het technisch-taktische as- i naar voren komt. En dat is dan ook de reden voor de besprekingen voor en na de training en het praatje voor de wedstrijd, waarmee trainer Pelsma zijn ploeg probeert op te laden”. Dit opladen begint al bij de training en wordt konse- kwent doorgevoerd tot het tijdens de wedstrijd tot een ontlading komt en als dat lukt, dan heb ik de spelers en speelsters waar ik ze wil hebben”, aldus Johan Pelsma. j' een punt in eigen huis weet te houden tegen Delfstrahuizen. 'i. 2. 13, 14, 19, 27, 28, 32, 38/11, 17, 21, 24, 25, 30, 39 en 41. Vragen aan A. J. de Vries, Jan van Nassau- straat 28, 8606 BB Sneek. K® N V® B voetbalprogram Daarbij wordt het systeem nagestreeft; niet op de training, dan ook niet spelen. Het nadeel hiervan is echter dat er maar een selektie van een man of tien is en die spelers ook werkelijk allemaal inge zet moeten worden. Dat maakt het wat te gemakkelijk voor ze. In het westen waar een selektie wel een twintig man telt, is uiteraard de rivaliteit ook veel groter omdat iedereen moet vechten voor zijn plaatsje. Promotiekandidaten? Bij de heren uite raard SHC en bij de dames, het vorig de daarop volgen- jaar uit de tweede divisie gedegradeerde Weijer/Aeolus.... service garantie financiering LEEUWARDEN NIEUWESTAD 103 TEL 05100-25693 50. Kb4, Kd7. 51. d5, Kc7. 52. d6 Kd7. 53. a6. ba6. 54. Ka5, Kc8! 55. Kb6. Kd7. 48. g4xf5, Td8-g8. (Op 48. Te8, volgt 49. Ta2, Tg8. 50. Kc3!?, Tg3 51. Kb4, Td3! 52. a6! en wit heeft winstkansen.) 49. Kd3-c3, Tg8-e8. (Donner stelt hier 49. Tg3+ voor, met als mogelijk vervolg 50. Kb4, Th3. 51. a6, ba6. 52. d5. ed5. 53. c6, Th4 54. Kc5, Tc4 55. Kb6, b4. 56. c7, b3. 57. Kb7, a5. 58. c8D, Tc8. 59. Kc8, a4 en de zwarte pionnen lopen naar de onder ste rij. Jongsma geeft echter na 49. Tg3 50. Kb4, Th3. 51. a6, ba6. 52. Ka5!, Td3. 53. Ka6, Td4. 54. Kb6 en wint als sterker aan. Michael Tal acht 49. Tg3 minder sterk wegens 50. Kb4, Th3. 51. d5, cd5. 52. c6, bc6. 53. a6, maar dat lijkt ons SP0R waard om nog deel uit te maken van dat team. Johan Pelsma begon zijn handbal- karrière op 22-jarige leeftijd bij SHC en werd toen keeper omdat er nie mand anders was die deze taak op zich wou nemen. Achteraf bleek die niet geheel vrijwillige keus nog niet zo’n gekke zet. Johan groeide name lijk binnen twee jaar uit tot een van de topkeepers van Friesland, met als gevolg dat hij op 24-jarige leeftijd kampioenschap af opgesteld stond in de Friese selektie. de promotie. „Kortsjnoj heeft bijzonder goed gespeeld, Deze stelling is niet gemakkelijk maar ik denk dat Karpov in de komende T'‘— partij of partijen sterk zal terugkomen”, zei Euwe na afloop van moment een zeer opmerkelijke uitspraak. Want de wereldkampioen was na drie neder lagen en een niet meetellende remise uit de laatste vier partijen juist zijn komfortabele speelde 47. ploeg houdt In de hoofdklasse B vertrekt Hubert Sneek zondag naar Steenwijk om daar tegen de ploeg met de gelijknamige naam de strijd aan te binden. De Steenwijkers, die na vijf wedstrijden nog op de derde plaats van de ranglijst stonden, zijn inmiddels’ afgezakt naar de zevende plaats. Misschien dat de Snekers kans zien, weliswaar met een sterk uitgedunde selektie, gastheer Steenwijk een punt afhandig te maken. WZS ontvangt voor het thuisfront RES en het wordt nu toch wel tijd dat de „Wit- Zwarten” wat aan klantenbinding doen door hun publiek een juweel van een over- winning voor te toveren. LSC dat, gezien de 0-7 dreun van vorige week, helemaal in het slop lijkt te verkeren, krijgt tegen degradatiekandidaat Emmeloord de gele genheid zijn zelfvertrouwen weer wat op te schroeven. In de Vierde Klasse A mag de uit Trynwal- den afkomstige ploeg met dezelfde naam. voor Black Boys geen problemen opleve ren. evenmin als Sparta ’59. met nul pun ten uit zes wedstrijden, dat mag voor Irnsum. Reeds diverse malen hebben wij in onze dichter bij de damlijn. Zwart speelt hier rubrieken „motieven” behandeld. Wij wil- (42) en hoe moet wit nu winnen? Volgende len daarmee doorgaan, omdat het altijd week hopen wij u de oplossing te tonen, leuke oefenstof is om enige kijk op het dammen te verkrijgen. Dammen is veel moeilijker dan menigeen denkt; zij die het dammen 'n kinderspel noemen, hebben zelf nog nooit een goede dampartij zien spelen. een beproeving dan op een gezellig tijd verdrijf. Maar dat is nu eenmaal de ten dens van het hedendaagse sportgebeuren. De tegenstander beivloeden met alle mid delen, geoorloofd of niet, dat heet tegen woordig taktiek. Enfin. Euwe kreeg dus gelijk. Karpov won, al dan niet met behulp van para-psychologische krachten, de 32e partij en daarmee deze zeer lange twee kamp. En dat deze lang was moge blijken uit het feit dat we gedurende het verloop drie regerende pausen hadden. Maar dit terzijde, uit deze wedstrijd nog éénmaal een snapshot en we! het bijzonder interessante toreneindspel uit de eerderge noemde 31e partij. Deze partij werd na de 47e zet van wit (Kortsjnoj) afgebroken in de volgende stelling: De SHC-heren zijn waarschijnlijk van wege hun lage leeftijd en de daarmee samenvallende onervarenheid en ge brek aan inkasseringsvermogen uit de derde divisie gewipt. Wat was name lijk het geval? De selektie van Johan Pelsma verloor de wedstrijden niet van wege een gebrek aan techniek, of door een foutieve taktiek, noch door konditiegebrek. maar door de praatjes en dé onenigheid die volgden op even tuele arbitrale miskleunen en door het gebrek aan inkasseringsvermogen wan neer de tegenstander „babbels” begon te maken. Ze geloofden eenvoudig niet in eigen kunnen, terwijl ze vorig jaar toch zeker goed genoeg waren geweest voor een goede middenmootklassering. Johan Pelsma, trainer van zowel het eerste dames- als herenteam van de Sneker Handbal Club, of korter gezegd SHC, heeft zijn terechte bedenkingen over de mentaliteit en de gebroederlijk daarmee samengaande vechtlust in de sport van de tegenwoordige jeugd. „Ik weet me nog goed te herinneren, dat de spelers van het eerste heren team van SHC op een morgen bij me kwam met de vraag of ik niet meewilde naar Emmer Kompaskum, omdat ze een speler tekort hadden. (In die tijd was ik nog geen lid van SHC). ’s Middags moest ik weer om half drie in Leeuwarden zijn om te voetballen, maar ik kon die jongens ook niet laten ziften dus ging ik mee en vloog meteen na de wedstrijd met een vliegende vaart naar Leeuwarden waar we de voetbalwedstrijd nog wonnen ook. Wanneer ik nu in mijn funktie van trainer de spelers van het eerste heren of damesteam tijdens de training eens even een klein beetje afknijp, omdat in het verleden al duidelijk naar voren is gekomen dat vooral tegen de oudere geroutineerde ploegen een forse aan spraak op de konditie moet worden gedaan, dan is de lol er meteen vanaf. Nu weet ik best, dat de situatie, vergele ken bij vroeger wel degelijk veranderd is met zijn dancings en bars en niet te vergelijken met onze periode, waarin de dansschool en sporten vrijwel de enige manieren van ontspanning buitenshuis waren. Maar toch gebeurt het vrij gere geld dat jongens en meisjes die de volgende dag moeten spelen, pas na middernacht hun bed induiken en dat vind ik getuigen van een zwakke menta- „teit. Je hebt namelijk naast de genoe gens die je aan de sport beleeft ook je verplichtingen tegenover de gehele ver eniging, maar in het speciaal tegenover je teamgenoten. En wanneer je die verplichtingen niet nakomt ben je niet Hij is coach van de dames geworden omdat hij een aantal jaren ervaring nodig heeft als coach van een team dat op landelijk kompetitieniveau speelt, alvorens hij mag beginnen met de stu die voor het C-diploma. De dames spelen namelijk derde divisie, terwijl de pekt in heren vorig jaar (volkomen onnodig) J~ naar de eerste klasse gedegradeerd zijn. Deze motieven zijn uit de verzameling van H. Kooistra IJlst. Ook uit Rotterdam ont vingen wij wederom een serie ter plaatsing in onze rubrieken: zoals 24/12, 16. 50. Een zwarte schijf tegen drie witte en toch alleen preciese spel wint. De winst gaat aldus (29) Zoals vaak gezegd bij motieven is zwart aan zet. 8! (33) ja dat moet wel, 3! op (39) wint 25, dus (38 gedw.) en nu zien we ’t doel van dam halen op veld 3. Wit kan nu nl. 26 spelen! waardoor (42) taboe is, dus (43) 48!! Wit legt zwart zijn wil op (49) nu naar 31 enz. Bij het motief 40/6, 14. 49 wordt de winst weer heel anders verkregen. Pro beert u maar? Ladderprobleem no. 89. D. v.d Berg Waddinxveen (overgenomen uit Ook het motief 15, 31. 35, 45/25, 36, 50 en j)e Problemist). dam op 2 heeft een verrassende ont knoping. (37) 31 (26) 13 (20 gedw.) 14 (40). Nu wint 35 wel eens schijf, maar niet het spel. Nee. om te winnen is 10 de zet (44) 39 en nu zou op (50) 10-4 winnen, ergo zwart moet ook schijf 26 offeren dus (31) 36 en nu (50). Er is geen vangstelling en toch wint wit door 41’? Zwart heeft keus, maar redding is, er niet meer. Zijn dam wordt altijd opgesloten. Enerzijds vindt Johan Pelsma het jammer dat de heren het niet in de derde divisie hebben kunnen bol werken, aan de andere kant heeft het natuurlijk zijn voordelen: er kan doordat de ploeg ontspannen kan spelen, lekker getraind worden op bepaalde kombinaties eh vooral op de systeemwisseling, vaak een door slaggevende faktor voor winst. Het mooiste is namelijk dat een ploeg, wanneer de tegenstander bijvoor beeld al zijn doelpogingen doet van uit de tweede lijn, zijn taktiek daar onmiddellijk aan aanpast. De moeilijkheid is echter een speler te vinden die die regulerende en uiterst belangrijke taak van organisator binnen het team werkelijk op zich kan en wil nemen. De SHC-mannen hebben die man gevonden in de persoon van Roe lof Veenhoven, een ex-Hellas speler, die zich vooral op het gebied 'van sy steemwisseling verdienstelijk maakt. De dames echter hebben duidelijk ge brek aan zo’n geroutineerde „ouwe rot” in het vak. Daar moet met de leeftijd dé ervaring en het organisatietalent groeien. Door voor het begin van de kompetitie veel toernooien met de da mes te spelen tegen liefst sterkere tegen standers of nieuwe ploegen in de derde divisie dames, hoopt Johan Pelsma een eenheid van zijn ploeg te kunnen ma ken door te trainen op de fouten die onder druk van de tegenstander worden gemaakt en verder leert hij de kracht van de nieuwe ploegen kennen en hun taktiek. waar hij weer het een en ander van hoopt op te steken en in zijn eigen taktisch konsept te kunnen verwerken. In bovenstaand motief heeft wit wel een numerieke meerderheid, maar zwart staat Naarmate hij ouder werd wilde hij zich ook wel verdienstelijk maken op het gebied van coaching en training en haalde zijn ABO diploma, gevolgd door de trainingsdiploma’s A en B. Uit gesprekken met coaches uit het westen van het land en ook uit eigen ervaring bleek dat ’t handbal in Friesland duidelijk nog een onontgonnen terrein is ten opzichte van het landelijk niveau en dat is iets waar Johan Pelsma graag verandering in zou willen brengen. En niet alleen wil hij daar verandering in brengen, hij gaat het doen ook. Nadat hij de voor het trainers C- diploma vereiste jaren als trainer en coach van een ploeg, die in de landelij ke kompetitie speelt, heeft volgemaakt, begint hij aan zijn C-diploma. Het allerliefst zou Johan met een volle dig onervaren ploegje willen beginnen en dat trainen en begeleiden volgens zijn inzichten. Van de grond af hoeft hij met het eerste heren- en damesteam niet te beginnen, wel valt er nog genoeg te verbeteren en te bouwen. Het grote voordeel van beide SHC-ploegen is de zeer lage gemiddelde leeftijd; bij de heren ligt die op ongeveer-22-23 jaar, bij de dames nog lager. Johan traint eigen lijk het liefst heren, niet omdat hij een hekel aan de dames heeft, maar zegt hij; „bij de heren is de kans dat ze bij elkaar blijven als ploeg veel groter dan bij de dames, die trouwen en kinderen krijgen en dan eigenlijk voor de handbalsport op hoger niveau vaak verloren zijn. Het verloop bij de dames is veel groter dan bij de heren”. moeilijke eindspel is een hachelijke zaak. Dat laten we maar aan de eksperts over. I g h Sm wzt&aMik bet ONS mag zaterdag tegen Drenthina proberen het slippertje van vorige week tegen Blauw Wit ’34 weer goed te maken. Dat de Snekers een keer zouden verliezen en waarschijnlijk ook nog wel meerdere keren, stond aan het begin van de kompetitie al vast. Er zit echter een gevaar aan dit verlies: je ziet zo vaak dat een club die in de „winning-mood”, na een nederlaag uit het ritme is en plotseling nog veel meer tegenslagen te verwerken krijgt. Wanneer alles echter volgens het boekje verloopt moeten de Snekers in staat zijn Drenthina toch minimaal een punt afhandig te maken. In de derde klasse A krijgt IJVC een zeer moeilijke tegenstander aan het, de derde plaats van de ranglijst bezettende, Hol- werd. Normaliter zou Holwerd in staat moeten zijn de Kypmantsjes op hun plaats te zetten, maar^ezien de stijgende lijn die de mannen van Jac. Haak de laatste wed strijden op het veld zetten (zes punten uit de laatste drie wedstrijden) zouden de Ulsters wel eens voor verrassingen kunnen zorgen SDS ontvangt op eigen veld de Zeerob ben en het zal waarschijnlijk een harde dobber voor de Oosterenders worden om de robben er onder te houden. Verder in de Vierde klasse zaterdag de absolute topper Heeg-Makkum. Wan neer Heeg kans ziet koploper Makkum puntloos terug naar huis te sturen, houdt dat tevens in dat de gastheren, de kop overnemen met een punt meer. i VVI ontvangt op eigen veld het moeilijk tot scoren komend HJSC en Woudsend mag zich gelukkig prijzen wanneer de In stand: 8. 11. 21, 27 zwart en wit dam op 4 en schijf 41 is gauw te zien dat zwart hier maar 32 moet uitwijken, wit 27 en nu heeft zwart geen betere zet dan (37) waarop wit naar 19 slaat (46) 5 èn wint. Niet zo moeilijk. voor zwart. Eén variant om/ dat duidelijk te maken: 47. g6xf5; 48. g4xf5, Td8-a8; 49. de 31ste partij. Op dat Te2-a2, Kf7-e7; 50. Kd3-c3, Ke7-d7; 51. Kc3-b4 en vervolgens 52. a5-a6! de sleutel- zet. Karpov probeert daarom tegenkansen te scheppen op de koningsvleugel. Hij g6xf5. (Is 47. g5 niet 5-2 voorsprong kwijtgeraakt. En het lag speelbaar? B.v. 48. Kc3. Te8. 49. Te8, Ke8. meer voor de hand dat Kortsjnoj nu zou doorstoteri naar 6-5 en daarmee de titel zou grijpen. ..Karpov heeft over het algemeen een ster ke wedstrijd gespeeld. Kon in de 18e en 20ste partij de wedstrijd uitmaken. Hij heeft dus ver beneden zijn krachten gespeeld”, aldus Euwe. De FIDE-president kent als geen ander de psyche van de schaakmees ter tijdens het spelen van een slopende tweekamp. Hij heeft zelf verschillende ma len met dat bijltje gehakt. En slopend was de tweekamp te Baguio City. Drie maan den achtereen schaken is misschien nog te doen. Maar steeds tegen dezelfde tegen stander, in een overspannen sfeer, met wederzijdse pesterijen, dat lijkt meer op XmTarërgVriskant “voor “wit.“B.v.‘J53.' ...d_ TM+ 5< *a5 Ta4+ 55 Kb6 M 56 a7f b3. 57. Kb7. c5. Overigens kan zwart na 49. Tg3 50. Kb4. Th3. 51. d5, ook nog 51. Th4+ spelen en de zaak is niet erg duidelijk. Voorlopig lijkt ons de variant van Jongsma het sterkste). 50. Te2-d2 (het pionnen eindspel is remise zoals we al aangaven). 50. Te8-e4. (Tegen d5 gericht). 51. Kc3-b4. Kf7-e8; 52. a5-a6, b7xa6; 53. Kb4- a5, Ke8-d7; 54. Ka5-b6. b5-b4; 55. d4-d5, c6xd5; 56. Td2xd5 Kd7-c8; 57. Td5-d3. (Na 57. c6, volgt!, 57. b3! Zwarts beste kans was nu 57. Tc4! geweest. B.v. 58. Tg3, Tc3! of 58.Kd7.) 57a6-a5; 58. Td3-g3, b4-b3. (Ook hier was 58. Tc4 sterker,) 59. Kb6-c6, Kc8-b8. (Een nader onderzoek verdient 59.Kd8.) 60. Tg3xb3 (De rest behoeft geen kom- méntaar.) 60. Kb8-a7; 61. Tb3-b7. Ka7-a6; 62. Tb7-b6 Ka6-a7; 63. Kc6-b5, a5-a4; 64. Tb6xf6, Te4-f4; 65. Tf6xh6, a4-a3; 64. Tb6xf6, Te4-f4; 65. Tf6xh6, a4-a3; 66. Th6-a6 Ka7-b8; 67. Ta6xa3, Tf4xf5; 68. Ta3-g7-Tf5-f6; 69. Tg3-g8 Kb8-c7; 70. Tg8-g7 Kc7-c8; 71. Tg7-h7 en zwart gaf het op. Een prachtig eindspel. Men kan zich echter niet aan de indruk onttrekken, dat Karpov hier en daar remisekansen heeft laten liggen. Een volledig oordeel geven c /er dit

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 7