N s 2 N 0 Ö3 3 3 M Gfi o- w> 2! O M 2 VI 3 m a a u. i 1 I a I s I 1 3 rn 2 4 15 I H-1 ♦n^ Ill iiwihuwi ^’8 S IH l?s°3 X r<si nr^” «8 «-S '--■ Hi Hifil ®2 N 3 alfiiï 88 §31* r*N 0 O g 0* HS O t 3 £*0 0 1 üHWhI I hlBhh] J 9I!IhHïi Thf|shg|^4l ïtUhïN^hH Hrfis=ühs^ «riBïü il J<s.R LhJ.Mp* jm-ih rn. p 6L OTQ ft (Z) (Z) 2 to 3 O' 5 I b t F45 cl 5’ 3* era HF 3 fb p 51 ris- 8-r •J. ifehi rB x- 3 -1 3 -fl c.2» I «1? siPS cu o si? V© a> _J -J 3 o oorjQ X iiVlH 4 h i Fi’ri PHsil=^ pas ^^PIKiPigpi ^33’3<~»^0’3'3» ^oq «.rhflisilgl 0.00 3-3 3- a. ^0 O 0 2,8 ËTg.^ 2oo f I-.S 5-2 °2?£x12ScS8 0^§g^ §fH hf I Hi Jr 3 - op 2 3-^^hr 5-o 8 =^e.3-§ s s s ss-r isis-sifs rlHi- I* isii- ft 2S "S ili?iik:Siyns;o- s-s-vi- 7:, -■ X - _eo"; a-^-. s 3 o> o ’IHilhüp» llfp tpJlïhfHlïli ^^^rnïf^TOihfy rmphiiiJï *ii»ï«ii«i aT"O bo^Oo^O^^ CL j—1 3 O x <-•- 3 8 ft y ill uPIH h«^5» n'iiiHïhr^ 1J33Uis-£ï iWMFIs frWWHWF -8 ios=4l-.«n°.a^a _..;i;Kxip^ïïzCr^r^ïfri^ sJê8.^i?^g§s|ïl8^,i.= :i.."h-s' B 5 2. ft. 5 J 1°: (.■sihlh.^s "’^ïl=s;?8 Ö1 2HHL i ipjH n?" h 11 JpIIs-^s Ifi' iM $1 if Sts üi 1 h3 Mha^p^s s -3 TO a. g I" I- n S' 0J hihip’isi :p s-s?ui'> g-T? I- 2 ”8 1.1- 8 S !;hu 2 S 3 7 «5 S 7 3 X" 3 -j HlMill’ "|1 g7iQg-g|sp 00^ m-3 jMiH w-TJ fb c 5-2 8 3 fHl - 8- 8 m r iifhlh it r i O 2"g g g ?S°i I i o n r> w- et> o n i 8- 3 ST 3 o z o so so so a. v> ■c ft •n re so a. ft 2_ S' (re ft s o 3 CL R!'p 5 2 3 288 ff’ P-2 5 a I ye-. e-8 8 ■3 ^8 I 3 p s? i 3* c 5Ï’ C p H1 S I’ i7p U 8 Ji h h^g- 1 s- ~3 E E If 21 3 2 2 g 5? 8-g- s S s S- 3 £- :- - sig; n03 p i?L ?sgg as - £i+h 5 s I g S-5 -!ƒ SgSS Sa?3 2 3 3.8 ft O 5 s «S o s. a- w a. ft H S! 50 S <K9 ire 5 A S ft ft (TO -1 ft EE T 5 ft S’ c 3 X- arc s* i H’ 2 S.« rKl*h siiêsLïSS £.1" zS 3 i 8 h C3“ 8 0 1 o ss 2 3 2 0 S’ j3 W ST ■’a. o® 01 S, 8 ST? §■?-?■§ 8 mJ •iUo-- °- •&yg g-a 2S3 a> v> -. 3 o «-♦ k. 3 r r 8 3 §-7^ 8 |gl S 8 3 8-S^ 0| 1 s- S-a-^cSls 5£ 2 3- 2c?cS3cCïrt Cl cr O TO 2 3 2 s I- 8 M?J?5-S??a. n 8-5:^ 830 39 0 i s 5 a. 0 B 5 0 3 Sl? 0 S-ÏÏ.3 ■yg-g- 3 s s Is-? a?? 5 0 £S 8 3 t/> 3 0 3 s o.r.8 hiilH 3 2. “-2? 3 'iRHhFW Xg-g g-S t8 8 Ig ’BeH lIIO 3. B1 213 *5 %g a- S §18.“- 0 3 3 0 m c jj g g Tg'g s^g'l a g 3 yo w i. o J! g 3 2-y o SIP 1+ ft ^ft 8^ 8 2. S 8 H 8^ s 8 S g g s-’zir £•£8^? ■^ssp »9 2 2 0 5- 2 is ft 3 ft .2 I 7 A. s’oish^i&s-g^Ksr 3 08-^1 s§mn3%n 8 to 5-3 n o. o 3 S E. J> 2 g ÖsFm§8^Jli33*sps 3 8 3 3 - aassszj^o. S§HS'3 3 2 êS^^^5.gE-(8 g"’5=-'3~O002E-7S.T3a. aTO0 O &T2? S-2^1 §777 8-8^ T°°?S °8 S »0 i 3 S.g-1 0 E g _s.s^hss j ii H f s'1 1 i x^ r 8 s °- ft a. s' 1H7 s 2 8 5- air 2 5'1 0 8252 S.1^ 3 s 1=: 7 x §1^0 3< 8 i-2: •Hils.f 5. a. 3 o. c S' ft g-'Ssg3;?^ 1 3 -■ 3 g. 5 2 ill r| s *>®3©®CLtO©- 3-niCL-nft>tO7 b x §"§.3 3< Sa^sao33^?-^ r?3^r ???'?a8Ï?h?É18. 2 0 ^TO s r° s *Hs.3jsr=f^f HïhH 3-g gr< g S s lifHUhth- s s- r-g a. - 2 2 2 3s?2.: Q. N g 3 8 fig I hih g 0 - - g- o 3 N Ips SJafS ?s^j^1<p s£<„-s t:<- 0 rrsi s-s zg-s ijïl^ï ipïr'nis-ï I h o S 2 5' N 3 3 8 «Sx-S-.S^S'gsrp 5=55^518 TO 0.0 x I 8 3 -”E “Hs|^ 4 3 2 - 2,s 8S.fS'S5^iïS«'i?i^|ls iltlPIlhis-hsl??. r jf 5 S i'VS- S S’ 8 S s 3 S g. 3 .a 2 s 3 5'22^-S§^§;B;8 a§ g TO hh!s|i|^??r4 *.-§3^? 2 s-lnl^ i- -3123 s-1 3-S.S.S 3 |-z 1 g-r H al 0 a z 5 e.E'f to" g. |L= £<«<.-§ £3 B-8 FJi^s gin pigs s J§ Os s-i plh S fi °4r 1 i s 25 a? Hg.5f-a.-fr8. sS-issfes»! ’•-9“ 8 5' 5' - 2 2 3 <W S 5. g. ÏH?-? frj S"? rlï ÏJH r-HafH-Hills’ fr-lt '??|0^’s8S5-l?=s* 3- n 2. 0 -o~0^3«r". 0 g-n-o H r-ê s [8:w 0032 - 8-8^ 8Ê-0 .5|sSa« 3 8 8 S 2-g o 8 r|s g n a: 3 c: y 3 s 1 S 3 O 2. 2 - S'? 5.» J.s i p’J Sts-Sji ’frHfrB "jfr is§h’ O - 0. 2 8 3 0 8 23 B P R g o §.££>*- 8.3 0 zjg 3 x-g.B 8 K'^ -= o a B tra p 8 3' E. S. r§ 3 2.2 ==->=3 3 l 3 S S E-=E.|i s Is-ig ra: x O g V 0 2 ^-o a. 2.<ps; 3 5 c o CA t-t s 0.8 2.0 851-1^ P-2- g 8 r=i^008 3ë.E’.Ea-|'SrcS=,0 B ft 2 ^1-8=8 g> i f’ s- g |21 S S-lP-g I •al’r3 s s 1= 00 p S 8 |i-g L~ 2 ft.g-8 o 0?° B. I" zi.g&§ p 8 23?»2“ E2o 0 -y S- Z S 8 ’5 1 5. 0“ Il 1 3 5=3 3 o.™ 'Hjï Z;if3 2 to g-z^-0 8.8 8-8 -ir^S- S-3 <J SSn 8 s ift3 g bfpk 2 £3.8 3 N gf=f 3 "J u, 3 a i° n. 2 o l§ JA 5- 3 s 3 s ^s-S Sipg-055 is Hp - O- 0 0 S. 3 L.S-- Jtlial 3 hi s'? 1 2-2.= 8-oe-^.- I' ni 8 0 C 2 I'S 0 ?8P §>S-3 0^ 8“i Y’s ?3 &-ïlc i.R-g?S ^2-0 ^s-irH'p..' ^TOg-^.g- =..a.. - go -s Lb -rifX'ppJ5^F?_ o s iZ 2 3 3 S 11+ - s 8 k 3 3 5?i-h^ sfiPisa I 8 L.q 9 S ^TO <T CL 3c;3 "to* yj n 0f «g 5-a.g’S-L.S S-C.3 2 g-L P83^ ftHil h5U! fb 3 CL fb o> 3 .X, 2 z 0 0=? 13 50^ 5= p sl 0 nhh-- a 14 o I OO LA LA ©s O' W W <>O'~O''JU>'J 3 CL I >1 ’SS’ •5 ■MMMMMMMMWMtaKgi pa 3 V) 2 q 0 0 N 3 a 5 o o 2 1 OB X“ <0 00 0> s ■- ft a o g g 3 r* CL o> co '5' O - g “2. p CT. fb 5.3 \n ->£ P o fb fb cl o rT x* ygP 5 J x- fb ca 3 IJ. C I 1 CA ■S'- a* o o ~BS 3^ jö <z> r* >■3 ►<TO ■8 S g 5T a P X— 3 ft T 2 2.- 3- 3 c 2 2 5T® s*HH E 7s 5f S c_ -* ft N r<s: •-* -5AP- w 5’- 3 2- y* 3 - Cj* r>- x Ln 'W *'i 3' 3 3 tx> 0-3 N ~g s- S 2 2. 3. g- 01 S .a M- ilihsis 3 Hl CL 3 1 N Q i f J8.S 90^ J g a^aS’ 0. 2 <x S- E. x- 2 2 p. pt °-3 TO 3 -£ 1 n I ft" - mr?hh ~-3 J - S x- 8 Sns d-8- S4 SÊ^S’O s. 3 hit is: tj 8 g 31 r 5 «2 o 5 - 5=5li!.- i iï'cï’. 2 lis.”5- ^nt 3 T 3 X- 3 "22“ 3 3 3 - 8-8 g 5 - s-§ a-?8- S’§--2 3 O g- S (TO s- 2. so Vi 2 ft s 1— ft so ft S'. <e <-»' ft ft s ezi 2 -n X- o 0^0 o a ps CL ps 3 g-“ a> a> 3 3 ig«' ao e-M o 9° Pi G X. 3 era o p tt - 5 3-^ O n> s 0 o |S 3 g.s 5 3 3 s 3 E 2- S 3'8 I 2 3 S g-f 8~ S. 5**5 g S tXH In 2 0 ~TC c "Z=3«g 8 z. 3 CL(ra 2. S’ cx^ci.-era 0 x- £L </j 3 «*■2 3 O n 3 no 3 8 o 3' 5 E 2 00 'ScS’S oS- -d5’3£ 3 5 kJ C P ^3 3 V) - y* 7 x.1 .M OOLALftOsOs»— X '-A U» A O' UJn-\OO'— O''n)W'J O K) KJ p\ O CA 00 -— o 4x Q O LA tO LA Q bO -J O bO OOOLaOOOLaLaOLa 2 H- C/3 Zr' c 2 2 E c cl x* 2- a X C'cl^S 2- 3^g r^o 3 3 g j, 3’ N 2 a 1 9 3. cl a. - if 3 O O T -^ s g T^'-og 3 E-^ 2 3 2E - n> 2. £..->03 ''8.11*2. r 3 5- n'3.” 3- J 3 3 17 <a a> a> 3 2^ H- i|? y> 3 <8 H- 3 e k 0j x1 X- c1 3 en -■ s 2n2.- S-8 g-S CA O 2 s X-Z s-3 uL 3^ aCT P 5 n> x- <to y c 8 3 g g-” o»«2 ï?“«ls.- ^11 2 “-«a 3-g 3 3 era CL O I 3* C_ 5?' J I»,! - ^lihpn *-> P 3-ca P CL O =j a. 3 0 - g^-E. ?-3 3 3 8-°-e.-= n htshjMi RPo-Vs* “§328“g0g W&S ê-ï-Xg. I s 2 y 0°3>= 8;03 S K cr<£ '-•■ 5 .5 o 2L o n> 3 x- n 3 3 K - a. g:^ è2? 8 2 3 0 0 <S9 f. 0 3 C. T 3 a- 3 o 0.00 w 3 -” 3 3C1+ .- jT 0 -.3 EC or g era la c r- - W5’ a> *7j - -!1! <7 3’ goo Oao o. VI O o -”>£■ 0 j p: o.^0^3-n,n’r8”?o- g o o O n x S*3-' - l!-s:s."2s4rs| sr?" -S S-a Ê-s'? S.S- -02 0 T3 sg P 3 3 o -■’ 8 o 3 2:2 BKi <011 “H - 0 2 3 S 300 -■ J’S. 000g irs 8 |S| 3 W n H 3-8 3 O 2 x S. 5 -ol S«S 8 g-s <A O g 2- 0 0’s g TO 3 8^7 aS' o. 0 <0 X* rt 2 N B 8 a- 2 <TO 0 3 7 *-eö*n3*‘-3^5P X- P o\ LA ^g.l 5?^ m i -K1'/ I r'’ a e/i P eb r W c sr'M8.«r O. ^1 o K> -1+8 I3 H-ë3 8 yO m' O?" 3 3 g-S Eg- s-2^h.J r ;^s|i B S S S O g a a g =-S"2 r 1 8>ls" g 2.8 S' z=|H SS x:to 0 r*- g_ g Z X- O S?8S 3. o a. g s”! 2 3 Q.<ö~0.53-3<*B£Ö--0-33 x-0 s J,. 2 8 “-X- s 8 2 3 r 3“*^:3^"n,«03 s:-332.or «8 |-s 5 8 o 3^„ its 3 3 iifi -§ s-^i s 5 3 5 S S-TO'S 3 S 3' 3 0 3^ 3 3 S'°X 5 §58^- 3 a.'S: SC |a 2 ir S B.L. y r H sa 0 g-c 3 5' 3 - 2. 3* i. 2 0 L 3 7 a. ft- =r O TO 0 ft. xg-rr A^rE 5-3 2 S k S. •3 r - 8- 3 §-3^> sis-2 2 3 2 s 2 0 a 0 8 o’ 0 §■- H o w X- h iêO x-0 X- 0.3 ^?ip5s;- k -i s- u> «2 a. 3 2 5n g r 3 ?33c-^n|Q. «^“•S-OoTn O •3 8-8 2 3 0 5'3^ Cl a> n 3 p a- x* o v) <- *7* a> p ’irri-hi" X- X-.T “ft ra TO hiU= 2 Z O’S ~TO--gg 3(e'e h?^h<h34s ksl’S Hs-zt? f p is 5 5ZI "I. IS2 Ï.Z8 8g.|g^8 2sp s^gesiiliri^ s s* x B* 5 5 5 *s- x 3 T3.Q.®®333O® 1 aT 3 7 5 a. 0 s" 0 s a 3- 0 &TO to 2.--7- ji •°-§ S"3.3 S g-O-g 7 2 -J o -1 ri 1 °g%?Ta.igx>0- S-233E2-E2?3 S. 0_5TOgS.^^ 5 S 3 s j J a. s. S 5 L Jehji m;h|i: SS.Jlsilt'i'Ji-siiJlyï 3* X 0*8 - S.2 - 3 himH L E. E -o 5: cr J; E.3 H' E. o-to E; 3 OKÏ- 2§ 5 ”~x i-isifhsl J:<!o0Bn, x. Z 0' 2 |g8§g3p§g.^£. Pim.H 5p£k -a 2 S c to* rL Z c s’ 2 3- 0 s S g.’ 0 5-2 •- 3 §- S|.§ 0- 23- 2 x- o 3 0 n - 0 8 3 s k 7 rB-8-g-cS 5’ 3 0 3 El- £T i era 3k H 3. 3 C, g aa^x- 0 ~a S-8-B ï-sTg 3^-8 x- 0 lIMHhiOh* uiLH o •r:cra g-2 x-S Hfr|*hs4h 0 H S QQ X-TO A 3 I 0 - o t.o o S C 3 m X 5** o o o. o. x-ès: 0 g S-S^lU'^^S-cLftfrg; 0 3 E. 0.2° S E.n 5..(5 x-S 0.S S lU rf 5&-.E i= - ig.'n3g._r23ngcrQaq0 '8-5'Kto o 3 g 3 ft 8 rS a.’S s’S fb ft. L* -3 n vi ©r 2 0 C-öO g 3 5 k» 0 Ir era cr X 23 8 ^5-~ X* S? p fb p CL fb 2. JA rx* 2 ca 2. 2 S o era fb fb cl 3 r s o J- 3 ‘-^cra O CX j3T fb 5 CL CL Q P fb idli 8 TO2 2. g ïl'Uh x» - c CL fb era X’ b* s sa fb 3 2. 0 TO CL hPls^'i -1 L CA I 3 b 3 3 3 B- 3 g alS^S-frSl-S” ijflfsHiit -O§T^ - o 8800-0 2 g 0 s to-3^ 0 a.0'L_ o—s» 0 x- o ^2 g b T 0 to kj 03 E> n 3 O.3. E--E 3 3 30 g-ro xw O* e&' “r* ilfSaSlj. 3 8 O g. o. <b 3 s B 5 2 6 s> S Mrflhbik W cc g *38I - v> o - 2 3 .•7 0 3 $2 2 ?-«£■ m, So^i-gEg-'+^E 0= &-O.Z*3 0«5(7ö' rjfÜLssjïBl oft.0 x- 3 j g 3 o a. g-re<5 p^gEysg ca u> 3 X Cl fb ca To ^^2 Sols B-Y1 ft 5 S5esSN-s''!ïa’5y.Si-&.ES «wa -n C

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 9