foto stüdio Md UFTB HU f*Eringa njode „Ikteiiffcj©®" ianmouir Mv verhuizende» attentie Persoonlijk^ mode voor U L Diafragma kiezen. 2. Scherpstellen. 3. Afdrukken. lAk Maar dan wel met een echte reflexcamera! 11 is er sinds 1846, ook voor U! ÏOTVMUW vmssm VUISCHIUIKB .1 O" ALS U NIET LANGER EEN KAMELEON WILT ZIJN.-. bel dan nu Het „Sneeker Nieuwsblad” Adviesprijs f 890.- Miniprijs f 599 71 f1 1 bax reklame sneek wij zorgen datU weer gezien wordt en goed ook 1 1®- SNEEKER NIEUWSBLAD - Maandag 24 maart 1S80 V'1 Gericht adverteren? informeren! I Dan tóch eerst eens bij het Sneeker Nieuwsblad ij A 71 Groot zand 81 - Sneek - Tel. 05150-13596 Ons advies is uw garantie Oosterdijk 17-23 Sneek GROOTZAND 14 - SNEEK Hm 7] 1 GRATIS! Uw kleine advertenties (alleen voor partiku lieren) DINSDAGS in ons kantoor aan de balie gebracht de eerste tien woorden gratis. stationsstraat27, 8601GG sneek telefoon05150-16423 7' ZT-'- - fV 3 ij» AA. V-c' ktf I V'7 Een goed tapijt(begin) is ’t halve werk! "'7 IA lp 'Ta”8aI ^Pfaam V kz W Tffi' 17-j 71 i i tI Eenvoudiger kan het niet: 31 llfeW Éfei® ft. «TO ;1. FOTO - FILM - VIDEO ‘ómi Hi ♦fjl O^tfrnwerd ifd O SchetteitS hji "i; T f WW' Tjerl AM Gaas] tshj ,QB^eiv '44$ O 'v Langwee? rJpderr.g» 7 'ouc ft Yi lu' Z' ■J ©pannenburg A/dega* !én lerveb/ Gietersj 7 ref4 O* rn ik. L. ,A* -fc-ferkaple ■O Akmari »r«»rj»nd ■h(«»n Q O hf$A Gbw Oo Op zaterdag 3 januari 1846 verscheen voor de eerste maal het „Sneeker Nieuwsblad" en vanaf die datum is met onderbreking van enkele oorlogsjaren dit streekblad voor Sneek en de zuidwesthoek in alle regelmaat verschenen. De meest moderne apparatuur, bediend door mensen die méér voor de klant en de krant willen doen en graag adviseren omtrent layout en materiaal, maakt het mogelijk dat voor de adverteerder een zeer scherpe tariefstelling kan worden gehanteerd. Wat het materiaal betreft: U behoeft niet meer met matrijzen te werken, een scherpe afdruk van het „beeld dat in uw advertentie moet worden opgenomen", is voldoende. Ook door toepassing van fotografisch zetsel zijn de mogelijkheden voor de adverteerder veel groter dan voor enkele jaren. In de donderdageditie kan een steunkleur worden meegedrukt. Tarieven hiervoor worden graag verstrekt. Inzending van advertenties: voor het maandagnum.mer die dag tot 9.00 uur, voor het donderdagnummer 's woendags tot 12.00 uur. Het „Sneeker Nieuwsblad" mag redaktioneel en kwa opmaak tot de toonaangevende streekbladen worden gerekend; een vaste staf van 4 ledakteuren en een fotograaf in samenwerking met free lancers verzorgen de nieuwsgaring in de gemeenten Sneek, Wymbritseradeel, Ijlst, Gaasterland, Sloten en Rauwerderhem (w.o. de dorpen Irnsum, Rauwerd, Poppingawier, Terzool, Sijbrandaburen, Deersum) en in de dorpen Oosterend, Rien en Itens. Meer dan twintig duizend gezinnen ontmoeten via het „Sneeker Nieuwsblad" de zakenman, die via de krant zijn bedrijf, zijn assortiment, zijn service presenteert. ft EngWier IMekkudl teer S.ide, >udum -b/iuft Hr A C”" WH t 'Dot/agj^ TLt t4*tW<in c h a r s t e r b ruj O Legsro Sè--/ Qóedjuwi !hiu7.^BuJ 0 'I y Eesterga< met vele variaties: in ruiten of uni-rokken, in plissé of platte plooi, in jasjes en blazers en hesjes, en een overvloed aan keuze in blouses. U kiest uw persoonlijke mode in de nieuwe modekleuren. De keuze is groot in alle maten. 1 waarheen of hoe u ook gaat. er is maar één begin en dat is een perfékt tapijt! Laten we eerlijk zijn: wilt u goed zitten dan zal er toch wel een fijne vloerbe dekking moeten liggen voordat u de .^8 meubelen naar binnen laat sjouwen. pa En dat betekent dat u hoognodig 'ns Lj met ons erkende tapijtspecialisten 'ST moet komen praten. 'Of wij bij u. zo zijn we ook wel! Wij hebben een perfekte kollektie, met honderden kwaliteiten, kleuren en dessins. Uit voorraad te leveren. Wij nemen de maat, zorgen voor 't transport, voor de ondervloer, het leggen, etc. etc. Voor 'n prijs die uw verhuizing 'tot een zorgeloos gebeuren maakt. Dus, waar heen u ook gaan mag.kom met uw fapijtproblemen naar ons! Gegarandeerd dat wij .ze oplossen! Steden, dorpen en omgeving waar het Sneeker Nieuwsblad verschijnt: Sneek Oppenhuizen Uitwellingerga Jutrijp Hommerts Woudsend Spannenburg Tjerkgaast Sloten Wyckel Sondel Nijemirdum Oudemirdum Rijs Hemelum Bakhuizen Harich Ruigahuizen Balk Osingahuizen Heeg Gaastmeer Idzega Sandfirden Oudega Abbega Westhem Blauwhuis Wolsum Folsgare Oosthem Nijezijl IJlst Ysbrechtum. Nijland Tirns Oosterend Itens Rien Scharnegoutum Deersum Rauwerd Poppingawier Terzool Sijbrandaburen Irnsum Gauw Goënga Offingawier Bakhuu O Schaap V '3 Laaxurr 'Rijtsett rj z. GreonUM-j: fdserdMtyfl *<Wona Exjn t AllingaLierQ iaasfy" .-r/L, L vWonnebieti 1 IScharneArmJi rb/^gari^pJÖx gergi IKuridh H a r k e Nijhuizutn Löngerhougj'^^ ^xmorrazijl ,iotfa 5^ iizen'-~A 0afnUMiMM)gC 'ot'MimwL® -^^VOtterw^ Warn3 i j f>‘T’ Bill!

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 2