Jubileumbeurs in Veemarkthal lokte zeer weinig bezoekers (vervolg van de voorpagina) 37ÖÓ I v|| Lovable* Trium/ih SNEEKER NIEUWSBLAD - Maandag 21 april 1980 a pcvtuncttc^ B.H.’s met 25% voordeel w Pagina 3 j >r' Rs 1 v'1 Daarom nu 25% korting, wees L er snel bij. X Opening beurs Reünie h Toespraak JONGENS OPGEPAKT VOOR INBRAKEN Fijne, modieuse en functionele b.h.’s uit de kollekties 1979 van j alle grote merken moeten ruimte maken. Grootzand 38 Sneek teL05180-12920 i 1 Ji .tóf j/ «X - J eens i en n direklie/..baas" in óns huis' .r.::.Xv»A< 4^ ZONDER ÉÉN STORING VERZORGEN WIJ UW RECEPTIE KOFFIETAFEL EN DINER. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - gemaakt. De antennes en een rekenma chientje konden worden achterhaald. Na ,s, verhoor zijn de knapen naar huis gebracht deze knapen de het publiek toen oud-burgemeester P. J. de Hoop in beeld verscheen tijdens de toenmalige opening. Ook herkenden sommigen nog de „eerste” marktmeester R. Salverda. IJ De opening van deze beurs geschiedde donderdagmorgen met het officieel hijsen van de Sneker vlag bij de ingang van het veemarktterrein door burgemeester B. van Haersma Buma. In zijn toespraak zei hij, dat deze beurs een goede mogelijkheid was voor kontakt, informatie en kommunikatie tussen stad en platteland, boerderij en samenleving en handel en konsument. schrijver Napjus”, zo zei de heer Doting, „moet dat binnenkort zover zijn”. De markt heeft volgens hem in het grijze verleden ook wel eens op minder mooie terreinen plaats gevonden. Zo is de markt c gehouden op het huidige ijsstadion soms ook wel op sportvelden. De feestavond was georganiseerd door de jubileumkommissie, Sneker Zakenlieden, Sneek Promotion en de banken uit de Waterpoortstad. De reünie werd opge splitst in twee delen: schouwspel en daarna bal in de foyer en hal. Het eerste was in de schouwburgzaal, waar een film vertoond werd van de opening van de „nieuwe” veemarkt in 1930 waarna een toneelstuk „„„U„M11)K zl)n. ni. verw. werd opgevoerd door de Drachtster groep rigens dat er binnenkort weer ééi Meiienoar len. Het in groten getale opge- komen publiek genoot van de vertoonde beelden die zonder geluid, maar wel met bijschriften, op het doek verschenen. Re gelmatig klonken uit zowel de zaal als het Eén van de hoogtepunten in de festiviteiten rond het jubileum was een reünie van oud- veemarkthandelaren, -veevervoerders, poe ren en personeel van de markt en markt- café's. Deze samenkomst vond vrijdag avond plaats in het Amicitia Theater. Vervolg in donderdageditie van het Snee- ker Nieuwsblad. De Sneker Veemarkt staat op de achtste plaats, direkt na Groningen, maar nog voor Doetinchem. De schapenmarkt van Sneek staat op de tweede plaats. Deze markt kwam in het afgelopen jaar juist 76 lam meren en geiten tekort voor een eerste plaats in het landelijk klassement. Het op de film volgend toneelstuk „Kreboelje op Risping State” van de Drachtster groep wist het „veemarkt- publiek” ook te pakken. Het blijspel in drie bedrijven handelde over de verde ling van een erfenis. De toneelattributen werden geleverd door antiekhandel J. Procee en woninginrichting Wester uit Sneek. Ook de veemarktkommissie was met deze beurs ter gelegenheid van het jubileum van de markt in zijn nopjes. Voorzitter F. Doting merkte in zijn toespraak op, dat de veemarkt nu goed loopt, nadat het drie jaar geleden van de gemeente ruim een miljoen gulden heeft gekregen voor een flinke opknapbeurt. Maar het heeft volgens de heer Doting niet alleen voordeel voor de veemarkt zelf. „Als het de Sneker Vee markt goed gaat, gaat het ook goed met de middenstand”, zo zei hij donderdagmor gen in café Vellinga. De cijfers omtrent de Veemarkt liegen er niet om. De aanvoer van dieren steeg in 1979 met ruim tienduizend, zodat nu een totaal is bereikt van 157.308. i Deze eerste reünie van Veemarktrelaties werd ingeluid door de voorzitter van de jubileumkommissie S. Brinksma en de voorzitter van de Veemarktkommissie F. Doting. De heer Doting merkte in zijn toespraak op, dat bij een zo groots opge zette organisatie als dit jubileum, samen met de Voorjaarsbeurs, wel veel kommis sies noodzakelijk zijn. Hij verwachtte ove- -„én ingesteld zal moeten worden. In de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 april werden twee knapen van 15 en 17 jaar oud op heterdaad betrapt bij een inbraak in de Sperkhemschool. Later werden nog twee knapen van 14 en 15 jaar oud aange houden. Uit de verhoren bleek dat het viertal op 8 april had ingebroken in Het Bolwerk aan de Kerkgracht. Toen het alarm overging namen zij de vlucht zonder buit te hebben behaald. I zaken in hun bezit: een zakmes, wat geld, een horloge of een ring, enz. De gebruike lijke bewaarplaats was daarvoor de stro zak. Nu vond een bewaker een handig heidje uit om roet in het eten te gooien. Terwijl wij op het appèlterrein stonden, liet hij enkele gevangenen alle strozakken uit de barakken slepen en op een grote bult I werpen. Toen het appèl afgelopen was, volgde het kommando: Snel in de barakken met een strozak. Ieder greep dus vlug een zak en smeerde ’m naar binnen. Want ’t I was regel, dat de laatsten prompt de slagen kregen. Niemand had dus gelegenheid, z’n eigen strozak te zoeken, voorzover hij er al een kenmerk aan had. Om deze kinder- I achtige plagerij had de bewaker veel ple zier. Hij stond tenminste te schudden van het lachen, toen wij met de strozakken naar de barakken holden. Veel lezers kennen het boek „Frank van Wezels roemruchte jaren”. Daarin be schrijft A. M. dejong ergens ook de situatie van vier soldaten, die in een stad voor één nacht in een dure villawijk worden inge- kwartierd. Bij aankomst worden ze door het dienstmeisje voor het avondmaal naar een kamertje gebracht.dat een badkamer blijkt te zijn. Zodoende maakten die ordi naire soldaten de mooie kamers niet vuil. Onder de maaltijd komt mevrouw even een kijkje nemen. Ze voelt zich ver verheven boven dat soldatenvolk en komt genadig uit de hoogte knikkend binnen, om te informeren of het de mannen smaakt Frank van Wezel springt dan op, buigt stijlvol en stelt heel korrekt zijn kameraden I en zichzelf voor, waarbij hij de beroepen een ietsje versiert. De stuurman grote vaart maakt hij gezag voerder, een student in de rechten wordt advokaat/prokureur enz. Waarna me vrouw hevig geschrokken, omdat het sol- datenplebs geen plebs blijkt te zijn, de aftocht blaast en daarna de meest luksieu- ze logeerkamer laat klaarmaken. Waar wil 3700 nu heen, zult u zich aftra- gen, met dit uitstapje naar een boek van A. M. de Jong. Maar een dergelijke scene is ook eens in het Amersfoortse kamp opge voerd. Begin 1945 werd de bewaking van Amersfoort uitgebreid met een aantal Aus- landdeutschen, meest mijnwerkers uit Limburg. De meesten waren gemoedelijke mannen, die het maar wat beroerd vonden, dat ze in het laatst van de oorlog nog onder de wapenen geroepen werden. Over de afloop van die oorlog maakten ze zich helemaal geen illusies. Ze waren voor de SS even bang als wij. Tegenover de gevangenen waren ze niet streng, maar ze hielden zich op een afstand, vooral in de nabijheid van SS en SD. Nadat één van deze bewakers een paar maal met ons houtkommando naar het bos was geweest, raakte 3700 daar tijdens het op la den van de wagens eens in gesprek met deze Duitser. Daarbij maakte hij een op merking over het volgens hem vlotte Duits, dat 3700 sprak, waarop deze hem iets vertelde over zijn schoolopleiding en zijn beroep. De bewaker keek wat beduusd en vroeg: Waarvoor zit je hier feitelijk". 3700 Vertelde hem dit en daarop raakte onze Duitser nog meer in de war. „U (inplaats van jij werd ’t U) is dus een politiek gevan gene”. „Ja, wij allemaal in dit kommando”. De bewaker raakte helemaal van zijn stuk en stotterde: „Er was ons gezegd, er waren hier allemaal Schwerverbrecher zoiets als zware misdadigers”. Dus gewone boeven. 3700 Riep daarop het hele kommando bijelkaar. We stonden allemaal in een kring rondom de bewaker en daar kwam de heropvoering van de Frank van Wezel- scene. Dit verhaal schoot 3700 ook werke lijk door zijn hoofd en zo kreeg de bewaker te horen: „Houtkommando terug met twaalf man en één zieke van het boskommando”. „Dat was wat nieuws voor de poortwacht. Hij kwam er voor uit de blokhut, om de zieke boven op de wagen te zien liggen. Daarna telde hij nog eens nauwkeurig het hout kommando na, waarna we naar binnen mochten. De patiënt werd vlug naar de dokter gebracht, waarna hij in de zieken barak werd opgenomen. Na die eerste keer heeft 3700 nog vaker „halve dooien” mee terug moeten nemen uit het bos. Wanneer hij met het houtkom mando in aantocht was, zakte er prompt wel één in elkaar. De bewakers werden argwa nend en begonnen er op te letten, dat het een „echte” zieke was. Zo nam 3700 eens een jong ventje mee, dat geen voet meer kon verzetten. Hij lag bij het vuur te janken. 3700 Kwam hem zeggen, dat hij boven op de lading hout mee terug mocht, maar hij kon de paar stappen naar de wagen niet lopen. 3700 Sjouwde hem er heen en stapelde hem met moeite op de lading hout Hij werkte mee als een slappe dweil. In het kamp haalden we hem eraf en zetten hem op een stoep neer. We moesten met spoed hout rondbrengen, omdat de voorraad vol komen uitgeput was. Dus hadden we niet veel tijd, om naar de zieke om te zien. In dé verwachting, dat hij zich zelf verder zou redden, wilden we weg rijden, toen hij begon te jammeren, dat hij zo beroerd was. 3700 Nam hem daarom maar op zijn rug en sjouwde hem het kamp door naar zijn bed, in block IXA. Een half uur later kwamen we met hout in dat blok. 3700 Liep de zaal binnen om even bij de zieke te kijken, maar wie zag hij boven over de bedden huppelen, krijgertje spelen met een ander: de zieke. Zo fris als een hoentje. 3700 Schoot op hem af en I polste even hoe ‘t ging met z’n benen, of dat I krijgertje speler er niet teveel op aan kwam Hij voelde zich betrapt en biechte op, dat hij zich wat aangesteld had, om uit het bos te komen. Wat 3700 daarop gezegd heeft I leent er zich niet voor, om op papier gezet I te worden. Maar hij voelde zich zwaar genomen door deze simulant, vooral om- I dat hij zich maar rustig liet sjouwen. Bo vendien kon dit alleen maar ten koste van I de werkelijke zieken gaan, als dit soort I geintjes ontdekt werden. Rondom deze tijd, midden in de winter, I maakten we ook nog een speciale kleding- I inspektie mee. Er was namelijk iets ergs ontdekt door de Duitsers. We droegen soms eigen kleding, of dubbele kampkle ding. Dat was een vreselijk strafbaar feit Vanwege de erge kou nam ieder, die een kans kreeg, deze waar, om een ekstra I kledingstuk in te pikken. Wanneer men I dus een trui te pakken kon krijgen, dan was dit bijzonder welkom. Zo eens per vijf of I zes weken kregen we schone (nou ja, schone!) onderkleren, meer gat en vod dan onderkleding. We probeerden dan wel de schone kleren in ontvangst te nemen, maaij I de vuile niet in te leveren. Soms lukte dat Maar ja, ’t mocht niet. Ma een appèl werd er daarom opeens I onverwacht kledinginspektie gelast We moesten allemaal onze jassen en broeken I los te maken en daar begon de kontrole. De bewaker liep tussen de rijen door, een stok in de hand. Met die stok duwde hij de jas open en tipte hij het hemd omhoog, op zoek naar verboden kleding. Af en toe had I hij een slachtoffer, die met veel gebrul en I af en toe een schop of slag uit de rij gehaald I werd, om zich uit te kleden. Het was een koude bedoening om daar meer dan een I uur lang in de winter in de barre wind te staan, met de kleding los. En bovendien een beschamende vertoning, zoals die mof dfm met zijn stok in onze voddenplunje zat te prikken. Buiten de ekstra kleding, hadden sommige gevangenen ook nog wel andere verboden Tevens hadden zij ingebroken in de kleu terschool De Swaneblom en de Johannes Postschool, beide gelegen aan de J. Dou- wamastraat (Geen buit) Ook hadden zij Vrijdag werden de daders aangehouden van de tabaksautomaat van de drogist Rege- de inbraak in de j ling, hoek Napjusstraat-J. Douwamastraat, op 14 april j l Het opengebroken. De buit was 150 aan geld en enkele pakjes shag en sigaretten. en een Twee van de knapen hadden een ruit van de bleken Prins Johan Friso kleuterschool vernield (poging tot inbraak, maar gestoord door voorbijgangers), een i w de Chr. Huishoudschool aan het Kaatsland Enkele malen heeft 3700 er al op gewezen, hoeveel moeite het kostte, voldoende hout aan te slepen, om alle kachels brandende te houden. Overigens in 1944/45 niet alleen een probleem in óns kamp. De houtvoor- raad, in het beukenbos opgeslagen, raakte volkomen uitgeput. Daarna moesten we verder warm zien te worden met groen hout, dat er na het rooien van bomen door het boskommando overbleef, meestal tak kenspul. De bomen werden in het kamp tot generatorhout gezaagd en gehakt Om dus naast de moeilijk brandende takkenrom- mel nog wat goed hout te hebben, legden we ons er op toe bij de generatorhoutzage- rij, het „kleinhoutkommando”, stukken boom te gappen. Dit was lang niet gevaar loos, want dat generatorhout was voor de Duitsers belangrijk spul. Bij ontdekking van zo’n houtdiefstal werd er dan ook hard geslagen. Nu we het hout bij het boskommando halen moesten, hadden we dagelijks veel grotere afstanden af te leggen, want dit kommando werkte in een dennenbos aan de Leusderheide. De eerste maal, dat we met onze wagens daar verschenen, pas seerden we enkele Joden, die bomen moes ten sjouwen. Normaal zouden twee flinke kerels aan zo’n boom een behoorlijke sjouw hebben, maar deze Joden moesten dit karwei in looppas uitvoeren. Ze strom pelden over de ongelijke bodem met grote klompen aan de voeten, een boom op de schouders en een bewaker er achter, steeds roepend van: „Schnell, hop, hop”. We waren heus wel wat gewend, wat de behandeling van gevangenen betreft, maar dit onmenselijke gedoe wakkerde de haat tegen de moffen nog meer aan. Midden in het bos brandde een groot vuur, waarbij de bewakers zich regelmatig warmden. Af en toe gebeurde het, dat een gevangene door de erge koude bevangen werd of door het zware werk in elkaar zakte. Deze werd dan ook bij het vuur gelegd. Kwam hij na verloop van tijd weer bij, dan kon hij weer aan ’t werk gaan. Bij ’t eerste bezoek aan het bos vond 3700 ook zo n „half lijk”, zoals wij dat noemden, bij het vuur. Terwijl de anderen de wagens oplaadden, bemoeide 3700 zich even met de zieke. Gezien zijn praktijk als dokters- hulp in Vught en Scheveningen had hij een klein beetje ervaring, maar zelfs die was niet nodig om in de gaten te hebben, dat deze man zware koorts had. Hij lag als een zielige hoop ellende bij het vuur, te rillen als een juffershondje. Toen 3700 hem vroeg, hoe hij zich voelde, drong de vraag blijkbaar nauwelijks tot hem door. Hij staarde 3700 wat afwezig aan met een paar koortsogen. Zou deze man tot het einde van de werkdag daar bij het vuur moeten blijven liggen, dan was *t heus niet onmogelijk, dat dit z’n dood zou zijn. In geen geval zou ’t hem goed doen. 3700 Zocht dus een oplossing om hem mee terug te nemen naar het kamp. De moei lijkheid was weer: hoe zouden de beakers daar op reageren. Een bewijs van een klein beetje menselijkheid werd in de regel niet erg door hen gewaardeerd, ,,’t Kan me hoogstens een schop onder m’n achterste opleveren”, dacht 3700 en klampte een bewaker van het boskommando aan. Onverschillig doend vroeg hij: „Zal ik die zieke kerel maar vast op een wagen mee nemen naar ’t kamp, anders moeten ze vanavond hem toch sjouwen?” ’t Antwoord viel mee. Na eerst wat scheldwoorden te hebben uitgebraakt over „die luilak” zei hij: „Goed, neem hem mee, maar let er op, dat je hem goed afmeldt aan de poort, anders klopt ’t vanavond niet”. Dat was dus voorelkaar. We laadden één wagen niet al te hoog op en daar kwam de zieke bovenop te liggen. Al duwende werd hij met een hand vastgehouden, zodat hij niet van de schommelende wagen kon afduikelen. Aan de poort meldde 3700: der, uitgeloofd door de gezamenlijke grasdrogerijen, werd gewonnen door J. Zandstra uit Woudsend. Burgemeester B. van Haersma Buma opent de jubileumbeurs in de Veemarkthal officieel door de Sneker vlag te hijsen. Zo tegen Dodenherdenking en Bevrijdingsdag komen de verhalen over de bezettingstijd weer boven Logisch, want voor de Zamelbl^ periode tussen 1940 en 1945 vaak erg ingrijpend en enerverend geweest. Ook voor ichamehjken geestelijk goed zijn af gekomen - in hun binnenste is ergens een stempel gezet met onuitwisbare inkt Stevast krijgen oud-gevangenen van de Duitsers in het begin van mei vragen voorgelegd als: HoewVs he^ verhZan^HHtl' '°'-geren hebben er weiniê notie van ^t zich in bezettingstijd heeft afgespeeld Het e haal van „Haftling3700 licht een tipje op van de sluier, die gespreid lag over de onmenselijke toestanden in het Oranie hotel, het kamp en de bunker in Vught en het konsentratiekamp Amersfoort - voor velen VoorVoV^ met veel geluk ontkwam 3700 aan doorzending naar het oosten, waar het allemaal nog een graadje erger was - negenman tien keerden nooit terug. Haft mg 3700 vertelt zonder opsmuk, zonder speciaal de nadruk te legge^^ S" u U'aTan 1944 en 11 mei 1945- Hi’schildert hem gebeurde en wat zich omhem heen cakpeeldede waarheid zonder franje van 3700. gevangene nummer 3700. die dat nummer op zijn kleding moest meedragen Hij werd er ^TsVsDohVo^' Men WlJdeieen n,Umr^er Van hem maken- een Persoonlijkheid mócht hij niet meer wezen in de ogen de drogist Rege- de inbraak in de Praktijkschool, gepleegd waren twee knapen van 14 en 15 jaar oud. Aanvankelijk meende men dat er een t.v. toestel, een diaprojektor en een boormachine waren ontvreemd. Ge was al dat dit op een misverstand berustte. De koncierge had bij het ingaan van de Paasvakantie deze goederen ekstra inbraak gepleegd in goed opgeborgen. Wel hadden de knapen „et Kz-tcLr.d twee fietsen uit de school ontvreemd en (buit was 100 aan geld bestemd voor de hadden zij een bromfiets van een leerling zending), en één van de knapen had twee zwart opgeverfd en er een grote ruggesteun autoradioantennes van auto's ontvreemd, aan gelast. Verder hadden zij verf op muren en ramen gesmeerd. Het gestolen geld hadden de knapen op- Het tweetal had ook ingebroken in een n. --- bouwkeet (buit drie handschoenen) en in een school (geen buit). Na verhoor zijn ook V 1 naar huis gebracht. rnetz 9 De Veemarkt in Sneek is weliswaar vijftig jaar op het huidige terrein gevestigd, maar r ---- de markt op zich bestaat reeds vijf- balkon kreten van herkenning. Zo reageer- honderd jaar. „Volgens de Sneker geschied- h i k O in CM c o o

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 3