Flinke toeloop zakslaan Grootzand Siete Meeter Hr. Ms. Freyr uitgekozen als „Boot van het jaar” snekerWkoerier ver voor bij Lemmer ill de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van IJLST i (vervolg zie pagina 21) konkoers wel eens weer een groot aantal bezoekers trekken. (vervolg zie pagina 21) I Twee maal in een week ingebroken in garage Poiesz Drenkelingen Slotermeer na uur opgevist DONDERDAG 24 JULI 1980 135ste JAARGANG No. 58 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Grootste groep Over het „hoe komt dat" kunnen hele theoriën opgehangen worden, maar feit is, dat het aantal inschrijvingen voor de Sneekweek (al weer de vijf-en-veertigste!) met ongeveer honderd is teruggelopen, vergeleken bij vorig jaar. Met een aantal deelnemers van 860 is men terug op het peil van tien jaar terug. Een absoluut rekord werd gevestigd in 1977 toen er 1145 schepen in het programmaboekje vermeld stonden. Daarna is het aantal inschrijvingen elk jaar met zo’n honderd teruggelopen. Eén van de klassen die vier-en-veertig jaar lang op het rooster van de Sneekweek stond is verdwenen: de typisch noordelijke 22-kwadraatklasse. Daarvoor kwamen ditmaal slechts drie aanmeldingen binnen en dat was een te gering aantal om deze „oude” klasse te laten verzeilen. en de De paardenvereniging van de Zuidwesthoek heeft het programma voor het konkoers hippique weer in elkaar gedraaid. Volgende week zaterdag, 2 augustus, zal dit spektakel plaatsvinden. En het is een zeer uitgebreid programma met een aantal bijzondere trekpleisters. /Aangezien de vereni ging dit gebeuren voor de vijfendertigste keer organiseert zijn er een drietal mensen die een Gouden Zweep aanbieden voor de rubrieken waarin om het Nederlands kampioenschap wordt gestreden - tweespannen tuig- paarden Fries ras en tandems Hackneys. Naast deze Hackneys - waaronder Engelse paarden is ook de rubriek vierspannen weer in het geheel gevoegd. En met deze twee programma-onderdelen kan het Hel Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 'W lp s |gg SNEEKER NIEUWSBLAD Deelnemersveld van Sneekweek wat minder groot: 860 schepen Na een dieptepunt in 1970 (juist toen het totaal aantal deelnemers aan de Sneekweek het hoogst was) zijn de Regenbogen bij wijze van spreken weer bij de wal opgeklommen - kregen de Ondanks zijn eerbiedwaardige ouderdom doen de 16-kwadraters (de „vergrote BM- ers”) het nog altijd uitstekend. Zaterdag 2 augustus gaan er 108 van start in diverse groepen. Na de Regenbogen en de 16- kwadraters zijn de Schakels met 66 stuks kampioenschap beschikbaar gesteld. Er zijn overigens maar weinig verenigingen die al zoveel konkoersen hebben gehou den. Evenals vorig jaar vormt de Laserklasse weer de grootste groep met 168 scheepjes, elf minder dan in 1979. Verder schijnen van sponsors die er mede voor zorgen dat het konkoers Rijs weer kan plaatsvinden. En omdat het het vijfendertigste konkoers na de oorlog is. hebben twee bestuursleden - de heren E. Preis en F. C. Drayer - die er al vanaf het begin bij zijn, een gouden zweep voor Friese spannen om het Nederlandse wind weer in de zeilen. Het aantal Regenbogen in de Sneekweek was in 1976 al weer 35. het jaar daarop zelfs 45 en is thans 39; één meer dan vorig jaar. Vorig jaar mocht men zich verheugen op- 4500 toeschouwers. En die heeft de vereni ging Zuidwesthoek ook nodig om uit de kosten te raken. En die kosten lopen al snel in de 60.000 gulden. Er is echter financiële steun van de gemeenten Gaasterland en Hemeler Oldeferd. En dan zijn er nog tal Vierspannen en Hackneys grote trekpleister van konkours Rijs Een mede-watersporter heeft maandag middag drie jeugdige zeilers uit het Sloter meer gevist. De drie Rotterdamse jongens waren met hun Vaurien-zeilboot op het Slotermeer toen door hevige wind het buis water de boot vol deed lopen. Hozen bleek onhaalbaar. Zeker een uur hebben de drie jongens in de leeftijd van ongeveer twintig jaar aan hun boot gehangen, totdat de Duitse watersporter hen opmerkte. Deze heeft het drietal naar Sloten gebracht, waar zij opgevangen werden door mevrouw A. Swart-Spoelstra. Zij heeft hen van warme kleren en een opkikkertje voorzien. de heer G. H. Minkema. de voorzitter van Sneek Promotion. Het patrouillevaartuig Freyr, de P 804. wordt meestal ingezet voor de visserij- inspektie op de Noordzee. Het schip zal begin augustus voor enkele dagen naar Sneek komen en hoogstwaarschijnlijk ook meedoen aan de Vlootschouw in de Kolk op vrijdagavond. De naam Freyr stamt uit de Noorse mythologie. In 1974 werd in het kader van „700 jaar reddingwezen" als eerste de I.emster red dingboot Jansje Baart benoemd. Het jaar daarop kreeg de Elisabeth, waarmee de heer A. Hoekmeyer uit Alkmaar de wereld omzeilde, wimpel en oorkonde. In 1976 ging de benoeming naar de Great Escape uit Uitwellingerga, ditmaal vanwege presta tie tijdens de Clipperrace. Een jaar later werd de honderdjarige boeier Constanter uit Grouw uitverkoren. De Henri Dunant van het Rode kruis kreeg de titel Boot van het jaar 1978. Vorig jaar ging de benoeming naar de catamaran Zonnetij, wegens de verdienste van dit schip voor het zeilen met gehandikapten. klassen als de 12-Voetsjollen. de Finn- jollen. de Sterns en (misschien) de Scha kelklasse wat „uit de mode” te geraken. De 12-Voetsjollen zakten van 42 naar 24, de Finnjollen van 23 naar 17, de Stem- klasse van 33 naar 29 en de Schakels van 93 naar 66. De gouden zweep voor de tandems Hackneys om het kampioenschap van Nederland komt van de heer A. J. Plaisir uit Bosch. De Hackney-rubrieken heb ben een bijzonder tintje, omdat er maar liefst zeven Engelse hackneys uitko men; vier grote en drie kleinere soor ten. De Engelse Hackneys rijden echter alleen in het enkelspan. En voor de kleine paarden is een open klase inge voerd. Voor beide rubrieken zijn spe ciaal twee juryleden aangetrokken, waaronder de Engelsman Mr. Smith. ■nu nm m ouimu* Siete Meeter van Bolsward boekte gisteren bij Lemmer zijn eerste zege in de reeks van het skütsjesilen 1980. Hij leidde van start tot finish en eindigde met een voorsprong van zeker zes minuten. Tjitte Brouwer van Heerenveen werd tweede en Lammert Zwaga van Langweer als nummer drie. Opnieuw boekte Langweer dus punten- winst op Sneek, dat zesde werd en ook nog Lemmer (4e) en de ZWH (5e) voor zich zag eindigen. Na de Sneker Pan kwamen in de haven van Lemmer binnen: Grouw. Woudsend, Huizum, Joure. Drachten. Eer- newoude. Leeuwarden en Philips. Lode- wijk Meeter (Huizum) diende een protest in tegen Lammert Zwaga van Langweer, die een boei zou hebben aangevaren. De protestkommissie achtte de aanklacht niet voldoende bewezen en kwam tot een „onbeslist" zodat De Twee Gebroeders op de derde plaats van de daguitslag bleef staan en ook de eerste plaats in het algemeen klassement behield. Dat klas sement ziet er na de wedstrijd van gisteren als volgt uit; 1. Langweer 13.8 punten: 2. Sneek 17,9; 3. Grouw 22: 4. Lemmer 24: 5. Huizum 24.9; 6. Zuidwesthoek 26; 7. Heerenveen 27; 8. Bolsward 28,9; 9. Woudsend 30,9; 10. Eernewoude 47: 11. Drachten 51:12. Leeuwarden 53; 13. Joure 59 en 14. Philips 63 punten. (Fntn C.or Met de jaarlijkse verkiezing van de „Boot van het jaar" tracht Sneek Promotion (waar in de gemeente, de VW, het Sneekweek- komité. de Sneker zakenlieden en de mu- ziekfederatie vertegenwoordigd zijn) de aandacht wat meer op de schépen te rich ten. naast alle huldigingen van schippers en bemanningsleden. Wimpel(s) en oor konde zullen op vrijdag 1 augustus in het stadhuis van Sneek worden uitgereikt door Hetzelfde geval speelde zich af met de klassen Efsix, Tasar en de 420-klasse. Ook hierbij bereikte het aantal inschrijvingen niet de limiet. Van invloed op het totale aantal deelnemers aan de komende Sneek week was verder, dat er een dertigtal aan meldingen te laat binnenkwam en niet meer geaksepteerd kon worden omdat het programma al in druk was verschenen. Aan de sluitingsdatum voor het inschrijven moet nu eenmaal streng de hand worden In het kader van het Sneekweek openingsgebeuren zal volgende week vrijdag door de stichting Sneek Promotion het patrouillevaartuig Hr. Ms. Freyer worden uitgeroepen tot ..Boot van het jaar". Het stichtingsbestuur nam de beslissing unaniem „op grond van de grote verdienste van de Koninklijke Marine voor de watersport en speciaal vanwege het vele goede werk van de Opsporings en Reddingsdienst en de zorgen van de dienst Hydro grafie". In de werkplaats van garage Poiesz is voor de tweede maal binnen een week inge broken. Maandagnacht forceerde de in breker de toegangsdeur tot de werkplaats aan het Kaatsland. Vermist worden gereed schap ter waarde van ongeveer tweedui zend gulden en een voor het bedrijf gepar keerde Citroen van een klant. Vele honderden Snekers - de belangstelling was overstelpend - genoten gisteravond van de gekke, eigenaardige en vreemde kapriolen, die jongens en meisjes boven het Grootzand- water maakten met het „zakslaan". Onder luid gejuich of een massale schaterlach bevochten de jongeren elkaar met een gevulde jutezak, terwijl ze op een rollende, gladde paal boven het - niet al te schone - grachtenwater hingen. Het was steevast raak; een van de twee, maar soms ook alle twee, tolde omlaag. Gezien de reakties van het publiek ivas het een waar schouwspel. Het voor deze dagen uitzonderlijke weer speelde dan ook het spelletje mee. De warmte van de dag hing nog in de straten, wat zeker aan het sukses heeft bijgedragen. Uiteindelijk hebben aan dit „zakslaan" drie-en-dertig jongens en meisjes meegedaan. De organisatie was in handen van de Winkeliersvereniging Grootzand. (Foto Studio Ger Dijs). gehouden. Anders is het hek van de dam. Andere wèl-aanwijsbare oorzaak van het wat kleinere aantal schepen is verder, dat de stichting ronde- en platbodemjachten dezer dagen haar vijfde regionale reünie houdt, onder meer in Heeg.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1