Jaarmarkt in Ijlst minder druk bezocht dan verleden jaar Nationale titelstrijd regenbogen spannende zaak op Sneekermeer Voor miljoenen guldens aan Stamboekjachten” in Heeg SSÈKEgWSffiRIEB IJ Rienk Alberda en Harry Amsterdam in top klassement Botsing tanker en vrachtschip in Kruiswater Officieel Orgaan van en uJ ■Bill stalletjes met zowel koopmannen als standwerkers. uuj UU Uü Sneekweekkermis nu al op vrijdagavond van start MAANDAG 28 JUL11980 135ste JAARGANG No. 59 CRM-prijs Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis*aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Hei Sneaker Nieuwsblad is een en de gecombineerde uitgave van Twee Snekers bij de eerste vier. Dit in het tussenklassement na drie wedstrijden om de strijd voor het Nederlands kampioenschap voor regenboogzeilers. Deze titelstrijd kende zaterdagmiddag zijn aanvang op een zonovergoten Sneekermeer, waar Aeolus zich van zijn goede kant liet zien. Rienk Alberda neemt tot nu toe de tweede plaats voor zijn rekening, Harry Amsterdam is tot gister gekomen tot de vierde plaats. Onbetwist koploper is na drie wedstrijden - die moesten uitmaken welke zeilers zich voor de kampioensgroep zouden kwalificeren - Bouw van Wijk met nul punten. De man uit Woubrugge heeft daarmee drie punten voorsprong op Rienk Alberda en Jan van Staveren uit Leimuiden, en acht op Harry Amsterdam. De strijd om het nationaal kampioenschap gaat duren tot morgen, wanneer de toespitsing om de hoogste eer zijn beslag zal gaan krijgen. Per bus werden de veertien schippers en hun bemanningsleden, vrijdag avond „aangevoerd” naar het centrum van Sneek. De laatste skütsjesilery zat erop, het was nu de beurt voor de prijsuitreiking in de gezellige tuin van het Sneker stadhuis, de huldiging van de kampioen, en de diverse andere beschikbare prijzen die moesten worden weggegeven. Nummer één (vervolg zie pagina 5) En óf de organisatoren van de reünie van de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachtengelijk hadden met de opmerking in het programma van de viering van het vijf-entwintig jarig bestaan toen ze stelden: „In Heeg wordt het overvol’’. Bij alle watersportdrukte die Heeg dezer dagen al kent kwamen daar nog eens zo’n tweehonderd prachtige jachten bij zodat vrijdagavond in de haven en aan de kaden geen metertje meer vrij was. Voor de vakantiegangers en de Heger autochtonen leverde dat alles echter een kapitale tentoonstelling van prachtige jachten op - gratis en voor niets Op de jaarmarkt van de stad Ijlst is het dit jaar weer aardig druk geweest. Toch bestond de indruk dat er minder bezoekers waren dan vorig jaar. En dat was vooral te danken aan het mooie weer dat veel mensen naar het water lokte. Maar de standhouders waren toch niet ontevreden. Ze waren al lang blij dat de weergoden meewerkten en menigeen naar de op Eegracht en Galamagracht opgestelde kraampjes lokte. Er waren zestig [g zie pagina 5) B - O OMWIMW 'ei De veertig deelnemers op het Sneekermeer konden zaterdagmiddag direkt stevig aan de bak. Er woei een stevige bries en er kon dus het één en ander aan zeiltechnische hoogtepunten worden verwacht. Baan C moest er vanwege die oostenwind worden gezeild, een route van zesentwintig kilo meter. Om drie uur precies klonk voor de eerste groep het startschot Er wordt name- Van links naar rechts de 99 van Klaas van der Vlugt, de 94 van Ulrich Jager, de 100 van Betting Bakker en de 66 van Eric Bruijn in volle aktie op het Sneekermeer tijdens de nationale kampioenschappen voor regen- boogzeilers. Vooral zaterdag leverde deze titelstrijd spektakulaire plaatjes op. De fotograaf van Studio Ger Dijs was present. Nauwelijks was Lammert Zwaga door de finish, of hij had vrijdag op het Sneekermeer twee hoogwaardigheidsbekleders op zijn Zwaan. Links de Commissaris der Koningin van de provincie Friesland, mr Hedzer Rijp- stra. Rechts de staatssekretaris van CRM, Wallis-De Vries. Lammert heeft getuige deze plaat van studio Ger Dijs het best naar z'n zin tussen deze twee hoogwaardig heidsbekleders. Voor Sicse Hobma was daar nog de schip perstrui voor de beste start Alhoewel Lo- dewijk Meeter daar anders over dacht. aangeboden door burgervader B. van Haer- sma-Buma. Burgemeester en wethouders hebben be sloten dat de Sneekweekkermis meteen na de vlootschouw in de Kolk op vrijdagavond 1 augustus van 10 uur tot 1 uur geopend zal zijn. De vorige jaren begon de kermis pas óp zaterdagochtend. Traditiegetrouw was het eerste woord voor Dicky van der Werf van de kommissie Sneek. Zijn openingswoord werd gericht tot de staatssekretaris van Cultuur, Re- kreatie en Maatschappelijk werk, kortweg CRM, de heer Wallis-de Vries. „Voor velen is de Roekepólle onmisbaar” zei Van der Werf. „En daarom vraag ik u: zit er voor ons misschien een subsidietje in?” Uiter aard kon de staatssekretaris hier nog niets van zeggen. Na Tjitte Brouwer, de winnaar, allen achterelkaar. „Jum krije van alles”, aldus Van der Werff, „een taske met gek- hied, wat andere zaken, kortom van alles”. SNEEKER NIEUWSBLAD de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUtS NIEUWSBLAD die door de luidspeakers versterkt werd, bij de ringrijderij betrokken. Vrijwel alle deu ren langs het parkours gingen open en er werden stoeltjes buiten gezet om het alle maal eens rustig te kunnen bekijken. Op de hoek van het Kruiswater en het Prinses Magrietkanaal zijn vanmorgen om half acht een leeg vrachtschip en een met methonol geladen motortanker tegen el kaar gebotst. Het vracntschip kreeg een gat in de zij boven de waterspiegel. De tanker liep een onbetekenende deuk op. Van het zeer ontplofbare en brandbare gas kwam niets vrij en na onderzoek bleek overpompen van de lading niet nodig. Alles is wonderbaarlijk goed afgelopen, aldus de Rijkspolitie te water, die de zaken heeft onderzocht en er rapporten over zal opstellen. De beurt was toen aan de staatssekretaris, die ’s middags de wedstrijd op het Staten- jacht volgde tesaam met de kommissaris (vervolg zie pagina 3) De Ruyter werd begroet door vertegen woordigers van het gemeentebestuur en gelegenheidsmagistraat H. van Slooten, bestuurslid van de nu 25-jarige Stichting en kenner bij uitstek van al dat mooie vaar spul, dat wordt aangeduid met namen als (vervolg zie pagina 5) Uiteindelijke winnaars van de ringrijderij werden de heer T.H. Hofstra uit Oenkerk en mevrouw Luitske Brouwer-Buitinga. Burgemeester drs. M. Abma zou hen later een gouden zweep overhandigen. Me vrouw Brouwer pakte 36 ringen. De heer Hofstra mende het paard Okje recht op het doel af. Hetzelfde deden de echtparen F. van der Veen uit Tijnje en G. Wijbenga uit Roodkerk. Beide eindigen na vier ronden met eenzelfde aantal punten, 34, maar na een vijfde beslissende ronde konden de Van der Veers de tweede plaats op hun naam schrijven. Het paard Nynke had daar een grote bijdrage in geleverd. De Wijbenga’s moesten dit met het paard Jitse op een derde plaats scharen. De echtparen H. van der Meulen uit Noordbergum en H. Kontstra uit Bantega eindigden ook al gelijk, met 32 punten. De respektievelijke paarden Lamke en Menno streden tegen elkaar. In een beslissende ronde bezette het echtpaar Van der Meulen tenslotte de vierde plaats. De zesde prijs ging naar een kombinatie uit Heeg: W. Jorritsma en mej. Vronie van der Tol met Waar gewerkt wordt, worden fouten ge maakt en zo ook heel eventjes vrijdag avond. Als zesde op het meer geëindigd riep Dicky van der Werf Siete Meeter naar voren. D’r kwam niemand, Siete wist wel beter. Rivaal Lammert Zwaga was namelijk zesde geworden, maar het leed werd spoe dig hersteld. De als nummer laatst geëin digde Rienk Zwaga van de Südwesthoek werd verblijd met een fikse sükerbölle, Het zilveren jubileum van de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten was overigens woensdag al begonnen met een geweldige show rondom de Prinsentuin in Leeuwarden waar zelfs verscheen admi raal Michiel de Ruyter (gespeeld door de bijna tachtig-jarige oud-kommandeur van de Koninklijke Marine, de heer C. J. van Waning die overigens mede de stoot heeft gegeven tot de oprichting van het „Stam boek”). lijk in twee groepen gezeild. De eerste drie wedstrijden werden alle verzeild in twee groepen. Tie deelnemers zijn verdeeld over vier groepen en de samenstelling van de groep wisselt met iedere wedstrijd. De zeilers uit groep A moesten het zaterdag opnemen tegen hun kollega’s van B, en groep C bekampte D. Zondag werd het vanwege het rouleersysteem anders, de A- groep moest nu het water op met de C. en de derde wedstrijd moesten de mannen het opnemen tegen de D-klasse. Iedereen kwam dus tegen elkaar in het strijdperk en de eerste drie wedstrijden moesten gaan uitmaken welke twintig regenboogzeilers zich plaatsten voor de „echte” finale. De overgeblevenen moeten het gaan proberen in de Evenementsgroep, de verliezersronde zogezegd. Het was toch nog redelijk druk op de jaarmarkt van Ijlst. Gezellige kraampjes met waren aanprijzende kooplieden kom- pleteerden het geheel Een gezellige sfeer, die door de jeugd gezocht kon worden op de mini-kermis die op het plein voor de Ylos- tinsschool was opgesteld. De fotograaf van studio Ger Dijs richtte de lens op een van de grachten waar de markt bezocht kon wor den. De eerste wedstrijd zaterdag nam zo’n tweeeneenhalf uur in beslag op het Snee kermeer, waar het, met Sjakie Schram gesproken, flink te keer kon gaan. Opval lend weinig toeschouwers hadden zich die eerste dag de moeite getroost de zeilers in deze spektakulaire klasse aan het werk te Ondanks de geboden premies is de aan voer op de paardenmarkt niet veel groter geweest dan vorig jaar. Het resultaat: elf paarden, twee veulens en een kalf. Dit viel wat tegen. Toch maakte juist deze markt het gebeuren in Ijlst nog sfeervoller, en dat maakte veel goed. De belangstelling voor de ringrijderij was ook niet zo groot als vorig jaar. Maar de inzet van de zestien deelnemers was er niet minder om. Het programma begon ruim een half uur later dan gepland. Enkele ringrijders hadden voor openstaande brug gen moeten wachten en dat was de oorzaak van de vertraging. Tegen kwart voor acht ging het los. Voor de ouderwetse sjezen waren weer Friese paarden gespannen en de paren op de sjezen gekleed in Fries kostuum. Vooral voor vakantiegangers een aantrekkelijke bezienswaardigheid, waar menig plaatje van werd geschoten. Juist voor deze toeristen was het jam mer dat het kommentaar bij de ring rijderij, dat van de heer A.K.W. Douma uit Hardegarijp kwam, in het Fries werd gegeven. Wanneer dit in het Neder lands was gebeurd, had men er zeker nog meer plezier aan beleefd. De heer Douma gaf verder wel duidelijk verslag van het gebeuren. Traditionele prijsuitreiking in tuin stadhuis weer bere-gezellig it

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1