radio fpyslön Voor miljoenen guldens aan Stamboekjachten” in Heeg Quvgevlijke Nationale titelstrijd regenbogen spannende zaak op Sneekermeer Rienk Alberda en Harry Amsterdam in top klassement Tentoonstelling palingaken tot 26 augustus in wooncentrum Heeg Botsing tanker en vrachtschip in Kruiswater fëotel ^Restaurant De Wijnberg SHEERER NIEUWSBLAD - Maandag 28 juli 1980 111» Pagina 5 - (vervolg van de voorpagina) Dader van inbraak en diefstal in Sneek aangehouden Radio Fryslan komt mei rige live konserten Noord tegen West I op veld van Hubert Sneek Tiende Visitekaartje BEVORDERD Intimiteit en romantiek sinds de 17e eeuw... waar gesprekken op gang komen, waar oude relaties worden verstevigd en vriendschappen worden bevestigd... (vervolg van de voorpagina) (vervolg van de voorpagina) Kampioensgroep 7 WYMBRITSERADEEL1 Miljoenen HOgfiS t ■j Omstreeks twaalf uur zaterdagmiddag voeren de eskaders uit om zich op „de mar” Een beeld van het admiraalzeilen door de Stamboekjachten. In de zaal van wooncentrum „Talma State” gaf de heer S. J. van der Molen uit Er was aardig belangstelling voor de korte historische schets van de gastspreker. Na zijn korte uiteenzetting kon de tentoon stelling bezichtigd worden en na het nut tigen van een drankje werd buiten het optreden van de Boalserter Skotsploech aangekondigd. En met dit optreden werd de avond waardig besloten. Radio Fryslan hat de öfrüne tiid opnamen makke fan in tal „live” konserten, dy’t yn it programma „De Koperen Tün” de kom- mende moanne op tongerdei ütstjoerd wurde sille. Stof daartoe was er voldoende omdat de eigenaren van de oude (soms nieuw gebouwde) jachten in ieder geval één grote interessie gemeen hadden; hun liefde voor de oude jachten en hun trots Tegen tien uur was er nog een fakkelvaart en ook dat leverde een feeëriek schouwspel op. Na een oekumenische kerkdienst in de grote feesttent waren er zondag nog di verse zeilwedstrijden, waarbij de Stichting de medewerking had ingeroepen van de Watersportvereniging Heeg. Omstreeks vijf uur volgde de sluiting van de jubileum- reünie, nadat in de tent opnieuw allerlei prijzen waren overhandigd. De bewoners van de Suupmarkt, het Grootzand en het Schaapmarktplein in Sneek trokken er zich eind vorige week niets van aan dat er op hun „vaste plekje” voor de vuilniszakken (op het „dode” trottoirtje aan de Suupmarkt) een zware motor gepar keerd stond. Rondom de Honda hoop ten de zakken en het losse afval zich op... Het verhaal vermeldt niet of de motor op de gemeentelijke stortplaats terecht is gekomen... (Foto Studio Ger Dijs). dat hün schip waardig werd bevonden ingeschreven te staan in het Stamboek. Nog een tweetal schepen op weg naar het admiraalsschip. In het kader van de voetbalwedstrijden om het districtskampioenschap van Neder land (amateurs) zal op woensdag 14 janua ri 1981 op het terrein van de v.v. Hubert Sneek, aan de Lemmerweg, een wedstrijd tussen de districten Noord en West I (J.A.) worden gespeeld. it programma-oersjoch is: 31 july: blues-rock groep „Barrelhouse” yn Theater aan het Water yn Ljouwert; 7 augustus: „The New Adventures” yn De Koornbeurs yn Frjentsjer; 14 augustus: Jasper van 't Hoff mei de groep Eyeball yn’t Pakhüs yn't Hearren- fean; 21 augustus: „Urban Heroes” yn De Gearte yn Bakhuzen; 28 augustus: „Mark Foggo and the Secret Meeting" yn bar-dancing Twiggy yn De Westerein. „De Koperen Tün”, elke tongersdei fan 18.10-18.45 oere. RADIO FRYSLAN, FM- kanaal 5, 88.6 Mhz. te formeren voor een tweede Vlootschouw, die onder de naam Admiraalzeilen werd afgenomen door de admiraal vanaf het Statenjacht Friso, dat er als oude Friese boeier zelf ook mag wezen! Om zeven uur volgde er in een reusachtige tent bij de jachthaven een zeilersmaaltijd waar het feestelijk toeging. Tussen de bedrijven door werden er nog diverse prij zen uitgereikt en na de maaltijd was er tijd om bij te praten. maar een andere Sneker presteerde prima. Rienk Alberda namelijk won in de tweede groep en hield Peter Kempeneers en ook de Sneker Hessel Donker achter zich. Heineke nam zondagmorgen echter on middellijk zijn maatregelen. Onbetwist toonde hij zich de sterkste van de tweede wedstrijd, en won. Jan van Staveren werd tweede terwijl Bouw van Wijk nu met een derde plaats genoegen moest nemen. Harry Amsterdam liet het gistermorgen een beet je zitten en kwam pa's als tiende over de finishlijn bij het startschip de Roekoepölle. Ietwat een tegenvaller dus voor de Sneker, In de tweede groep van met elkaar twintig zeilers, gaf de man uit Woubrugge, Bouw van Wijk, meteen al zijn visitekaart af. Niet één keer kwam zijn pole-position in gevaar en Van Wijk eiste dan ook de eerste wedstrijd voor zich op. Peter Kempeneers; Hessel Donker; Klaas van der Vlugt; Ulrich Jager, Peter Frech. De uitslag van zondagmiddag: Klasse 1: Harry Amsterdam; Betting Bakker; Hessel Donker; Peter Frech; Peter Kempeneers. Klasse 2: Bouw van Wijk; Rienk Alberda; Puck de Vries; Ulrich Jager; Martin Hei neke. De kampioensgroep ziet er als volgt uit (tevens klassement): 1. Bouw van Wijk 0 punten; 2. Rienk Alberda 3; 3. Jan van Staveren 3; 4. Harry Amsterdam 8; 5. Martin Heineke 10; 6. Betting Bakker 11; 7. Peter Frech 11; 8. Hessel Donker 11,4; 9. Peter Kempeneers 13; 10. Ulrich Jager 18; 11. Puck de Vries 18,7; 12. Arend de Groot 18,7; 13. Hein de Goederen 19,7; 14. Piet Bonnema 20; 15. Klaas van der Vugt 22; 16. Luut Hof 24,7; 17. Dirk Drooge 24,7; 18. Erik Bruijn 26; 19. Gerard Beck 26,7; 20. Pieter Booy 28. In verband met inbraak in de woning Oude Koemarkt 21 te Sneek, alsmede diefstal van een kassetterekorder uit een perso nenauto werd door de gemeentepolitie van Sneek de 20-jarige H. v.d. M. uit Sneek aangehouden. Hij is na verhoor en beken tenis weer op vrije voeten gesteld. De meeste gestolen goederen konden worden achterhaald en aan de respektievelijke eigenaren worden teruggegeven. De Duitste tanker Zeus van 1390 ton voer via het Prinses Margrietkanaal in de rich ting Lemmer. Het gebruikte de radar om dat het vanmorgen nogal mistig was. Van uit Sneek kwam door de Houkesloot het vrachtschip Rudie van 348 ton, dat leeg was. De Rudie wilde bij het Kruiswater de geul van het Prinses Margrietkanaal ne men om in de richting Leeuwarden te gaan Bij die manoeuvre kwam het vrachtschip dwars op de tanker en botste er pardoes tegenaan. De Rudie kreeg een flink gat in de bergplaats. Echter boven de waterspie gel, zodat geen water werd gemaakt De tanker werd niet ernstig gedeukt Het patrouillevaartuig RP 47 van de Rijkspoli tie te water was spoedig ter plaatse om te onderzoeken of er enig gevaar bestond voor vrijkomen van het gevaarlijke gas. Dat bleek niet het geval te zijn zodat alles zelfs nog zonder sisser afliep. In deze groep was er ook het eerste protest. Een bakboord-stuurboord kwestie tussen de Rotterdammer Hein de Goederen met de 17 en Martin Heineke met zijn 13 ongelukken. Heineke was als tweede over de finish gekomen achter dus Bouw van Wijk. De Loosdrechtenaar verloor echter het door de als vierde binnengekomen De Goederen aangespannen protest. Ook goed voorin zat Peter Frech met Naatje 5. Hij eindigde als derde. - V I De uitslag van zaterdag luidde: Klasse 1: 116 Jan van Staveren; 108 Rienk Alberda; 84 Arend de Groot; 103 Harry Amsterdam; 66 Erik Bruijn; 100 Betting Bakker. Klasse 2: 74 Bouw van Wijk; 115 Peter Frech; 17 Hein de Goederen; 92 Hessel Donker; 107 Piet Bonnema. De uitslag van zondagmorgen: Klasse 1: Martin Heineke; Jan van Staveren; Bouw van Wijk; Betting Bakker, Piet Bonnema; Dirk Bosma. Klasse 2: Rienk Alberda: De oud-Sneker F. Bok, brigadier bij de gemeentepolitie in Den Haag is bevorderd tot adjudant bij hetzelfde corps. waar de koffie geurt (Elsevier) en een aperitief een voortreffelijke maaltijd inleidt! Marktstraat 23 onder nieuwe Sneek, tel. 12421 direktie! zien, het verschil met de dag er voor, toen de strijd om het skütsjesilen plaatsvond, was groot. Jan van Staveren liet er in die eerste groep geen gras overgroeien. Hij hield in die eerste Klasse de Konkurrenten achter zich en eindigde als nummer één. Onder de konkurrenten kon zich ook Harry Amsterdam scharen, de nationaal kampioen van verleden jaar. De titelverde diger met zijn Gravin van Haamst kende een niet al te beste start maar wist zich uiteindelijk toch nog als vierde te klas seren. Voor laten gaan moest-ie de 108 en de 84, oftewel Rienk Alberda de Sneker die tweede werd en de Furie van Arend de Groot uit Rotterdam. Een kijkje nemen in wooncentrum „Talma State" op de ekspositie Palingaken, dat kan tot 26 augustus. Foto studio Ger Dijs. Maar zoals het hoort werd die „minne” tiende plek snel weggewerkt met een eer ste plaats in de middageditie. De wedstrijd - die wat later begon aangezien de morgen- wedstrijd door de zwakke wind wat was uitgelopen - op het zonnige Sneekermeer bracht de Gravin van Haamst de zege voor Betting Bakker en Hessel Donker. In de andere poule was Van Wijk weer de onge naakbare. De gevestigde namen zaten er nu ook weer bij: Rienk Alberda werd tweede, voor een andere Sneker, Puck de Vries. boeiers, Friese jachten, open schouwen, kajuitschouwen, tjotters, botters, hoogaar sen, Lemmer aken, zeeschouwen, tjalken, Staverse jollen, grundels, bollen, schok kers, hengsten en pluten. De twintig namen voor de strijd in de kam pioensgroep waren dus bekend geworden en alle kanshebbers voor de zege zitten er nog bij. Van Wijk staat er uiteraard het beste voor, maar beslist is er nog niets. De maandag en dinsdagwedstrijden gaan be slissen over het Nederlands kampioen schap. De verliezende zeilers komen uit in de Evenementsgroep en daarin vinden we on dermeer terug Douwe Zwart en Johan Doo- per de Snekers die niet tegen het „geweld" van de toppers op konden tomen. Ook Eva de Wilde komt uit in deze kategorie. Eva had zaterdag de pech dat de ophouwer van 'haar Durk Duvel naar beneden kwam en zodoende verspeelde zij wat. „Su jammer nou, want we lijden su prachtig”, was het kommentaar van de Sneekster. De tentoonstelling bestaat voornamelijk uit klompschepen, die door jongeren uit Wymbritseradeel zijn gemaakt De inzen ding is groot geweest. Er zijn meer dan honderd modellen binnengekomen. De school uit Blauwhuis zorgde alleen al voor 25 werkstukken, en ook die van Heeg en Hommerts leverden een groot aantal. De ekspositie wordt georganiseerd door de Kulturele Ried fan Wymbritseradiel in samenwerking met het Fries Scheep vaartmuseum. Men heeft voor de eksposi tie ook beslag weten te leggen op twee authentieke scheepsmodellen van een pa- lingaak en een „ielbüse”. Verder zijn er dokumenten en oude foto’s uit de tijd waarin het palingvissen in Heeg nog bloei de. Leeuwarden nog een korte uiteenzet ting over de vroegere palinghandel in Heeg. De lijn Heeg-Londen was in het verleden erg bekend. De Friese vissers hadden zelfs een eigen plekje aan de rivier de Theems in Londen. Maar, zo vertelde de heer van der Molen, kort voor de oorlog stortte deze handel op Londen in. Voor miljoenen guldens lag er vrijdag avond in Heeg, waar de vloot was neerge streken, vanuit grouw, waar de jubilanten een dagje op verhaal waren gekomen van de festiviteiten in de Friese hoofdstad. „Het is zo langzamerhand een traditie geworden dat we om deze tijd van het jaar hier een ekspositie organiseren”. Woorden van deze strekking sprak wethouder I. Veldhuis van Wymbritseradeel bij de opening van de tentoonstelling over palingaken die plaatsvindt in wooncentrum „Talma State” in Heeg. Wethouder Veldhuis vertelde verder dat het niet zo verwonderlijk is dat dit jaar de keuze is gevallen op het onderwerp „palingaken Het is ontstaan naar aanleiding van de reünie van ronde- en platbodemschepen, die vrijdag en zaterdag in Heeg werd gehouden. van 19 tot en met 25 juli 1980. Geboren: Andries, zv Freerk Andree en Wietske Soepboer, te Gauw. Overleden: Pietje Bouma, oud 90 jr„ wv Poppe de Jong, te Schamegoutum. o

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 5