OLYMPUS OM 10 f559 Jdeirtsjjesq PIET SWIER Het Bebinella Kykboek’80 is uit! fc' F kJV bax reklame sneek stationsstraat 27, 8601GG sneek telefoon 05150-16423 Houdt u van ’sportivitijd’? i I ALS U NIET LANGER EEN KAMELEON WILT ZIJN.... bel dan nu wij zorgen datU weer gezien wordt en goed ook Fierljeppen ©CITIZEN verhuizende** attentie KTZ WUWN Rabobank O ABMA’S SLAGERIJ 'electro - radio -T.v£t,OTI NG A TAXICENTRALE 11111 BV llWWOTI wasserette dagelijks geopend HORLOGERIE SCHURER SHEERER NIEUWSBLAD Maandag 28 Juli 1980 F l i GEMEENTE SNEEK Wij zijn met vakantie van 28 juli tot en met 16 aug. Morgen bij PIETSWIER op de markt 4È Citizen Doublé Dames Quartz. Teakhouten Motorsloep J. de Vries Stadelaar Toppenhuzen -TweUegea BOLSWARDERWEC 11-13 SNEEK Pagina 7 adviesprijs f 775." T. FERINGA-HOEKSTRA Bij ons voorde MINIPRIJSvan Namens opdrachtgever te koop aangeboden FOTO - FILM - VIDEO Grootzand 81 Sneek Telefoon 0515013596 (CITIZEN QUARTzJP SINTJE VISSER-DE JONG A OMA BEKENDMAKING ft Sneek, 25 juli 1980. Komt vroeg I Komt vroeg ♦e koop diversen personeel aangek fe*r**3 4r Burgemeester en wethouders van Sneek maken bekend dat: a. de horecabedrijven, die gewoonlijk om respec tievelijk 1 en 2 uur’s nachts moeten zijn gesloten, in de periode van 1 tot en met 7 augustus 1980 tot respectievelijk 2 en 3 uur 's nachts mogen zijn geopend;, b. alle winkels in de periode van 1 tot en met 7 augustu? 1980 - met uitzondering van zondag 3 augustus - tot 9 uur ’s avonds voor het publiek mogen zijn geopend. Eenzelfde vrijstelling geldt voor de markthandel, straathandel, handel te water of anderszins in de uitoefening van een bedrijf. Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma, burgemeester. G. Middeldorp, secretaris. Openingstijden horecabedrijven en winkels in de Sneek-week. Boodschappen en/of storingen bij RON DE BOUTER, Oosterdijk, Sneek tel. 12830 van 9-6 uur. Afd. Installatie weer op 4-8-80 geopend. Wij zijn met vakantie van 25 juli t/m 9 augustus. DUS MORGEN ALLEN WEER IN DROM MEN OP NAAR DE MARKT NAAR Automatische kamera met elektronische sluiter. Automatische belichting van enkele minuten tot 1/1000 sec. met diafragma voorkeuze. Acoustische en optische zelfontspanner d.m.v. LED Manuel Adapter Nude heerlijke OPPERDOEZER BORGERS5 kilo voor 4.00, maar 10 kilo voor 7.50 GROTE HAGELWITTE BLOEMKOLEN 2 voor 2.50, voor uw vriezer 2 kisten vol 12.50 2% kilo RODE BIETEN en 2 RODE KOLEN samen 2.50 1 kilo EXPORT TOMATEN 2.50 of 3.50 2 kilo UIEN 2.50 2 kroppen SLA 2.50 3 GROTE KOMKOMMERS 2.00 2% kilo HEERLIJKE GRANNY SMITH 7.00 HELE GROTE MELOEN 2.25 2 kilo HEERLIJKE HANDPEREN 4.50 Volop ANDIJVIE, SPERCIEBONEN, BOSPEEN. 5 RODING GRAPE FRUIT 2.50 Prima ANDIJKER MUIZEN 10 kilo 5.00 Heerlijke MAROKKAANSE en CYPERSCHE SINAASAPPELEN 25, 35 of 50 voor 5.00, hele kist vol 13.50 TRIJNTJE HOEKSTRA, sinds 12 februari 1951, weduwe van Geert Feringa. GROOTZAND 14 - SNEEK W. Lodewijkstraat 34, Sneek, tel. 12498 398.50 89.50 Een goed tapijt(begin) is ’t halve werk! afm. 9.50 x 3.10, diepg. 0.40, bouwj. 1953, bouwwijze diagonaal/karveel, heeft brandschade. Zonder meer te herspellen en op/om te bouwen tot motor- of motorzeilsloep. Inl. Expertiseburo voor pleziervaartuigen Kant adres: Koopmansgracht 50, Sneek, Tel. 05150-17324 mgooggn van 8.00-20.00 UUr donderdags tot 21.00 uur zondags geslotea De betere tijdmakers. Grootzand 42, Sneek Tel. 05150-12920 4 lijnen SüAT,SLVw k,ein« advertenties (alleen S partikulieren) DINSDAGS in ons ep"*?0! aan de ba,i® gebracht de eerste tien woorden gratis. Oosterdijk 79, tel. 05150-14990 naast bloemenhuis Postma Wij zullen haar missen. Rabobank-f jouwerkant efter it fierljeppen Plotseling overleed onze lieve oma Wij zullen haar nooit vergeten. Sneek, 24 juli 1980 op de leeftijd van 65 jaar. We zullen je niet vergeten moe. r Nauwe Noorderhorne Heden ging van ons heen onze allerliefste Oma we vergeten je nooit Sneek, 23 juli 1980 ■m|nnooüóuumuecooooocooooooocoooooo<ar 6. - SK c - M| FORD TAUNUS 1600 L bj. 74 1500,- Tel. 05150-21849 SONJA Tel. 22012 MAAIKE’S TAPIJTREINIGER tel. 05150-15244 Correspondentie-adres: Hein Doekesstraat 28, 8607 BM Sneek. Heden ging zacht en kalm van ons heen onze lieve mamma en oma Sneek, 23 juli 1980 Edo Jongemastraat 165 Op haar verzoek heeft de crematie vrijdag 25 juli in stilte plaatsgevonden in het crematorium te Goutum. RENÉ EN COBY (verl.) LUCKY ZWAGA ULBE ZWAGA MONTEUR wasmach. - tv. - radio teL 05150-11072 Z.g.a.n. SCHOUW (visboot) lang 4.80 m. 10 pk Evinrude. Tel. 13804 Voor uw RIJLES naar Autorijschool MOBIEL Postbus 28. Ijlst tel. 05155-2156 De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 29 juli a.s.4om 14.00 uur in de aula van de Zuiderkerk, R. Bockemakade, Sneek, waarna de teraardebestelling op de begraafplaats te Bozum. Gelegenheid te condoleren van 13.30-14.00 uur in voornoemde aula. AAFKE VISSER L A. VISSER A. VISSER en kinderen JITT1E en JAN KONIJNENHOK MET KONIJN 25.-, COMPL AQUARIUM 225- A. Paulownastraat 18, Sneek NYLON TAPIJT 69,-, kamerbreed. Gratis gelegd met garantie. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT’ Ingang Oude Koemarkt 23 en Martiniplein 10 TeL 13775, Sneek ALUMINIUM HORREN en HORDEUREN! Technischburo Uitenbrink Sneek, tel. 05150-11633 Voor TAPIJT, GORDIJNEN en VITRAGES TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT’ Telefoon 05150-13775, Sneek Grote keuze GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN Boek- en Offsetdrukken} AGROPERS Ged. Pol 8-14, Sneek Tel. 05150-15488 Tevens zaterdags gelegen heid samen uw keus te ma ken van 10.30 tot 12.00 uur. Sneek, 24 juli 1980 01de Ee 1 K. FERINGA E. FERINGA-PRIEHS H. FERINGA J. FERINGA-HOUTSMA Klein- en achterkleinkinderen f® G 760 M Geheel onverwacht overleed op 87-jarige leeftijd onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Oppenhuizen: GEERT EN BEA Erik en Nina Sneek: MARIJKE EN PIET Guus en Sandra Woudsend: JAN EN JANNY Bernou en Djura Sneek: TRUIDA EN THEO Joure: KLAAS EN GEERTJE Sneek: HENK EN ODA Stof- en waterdicht Kristalglas. Dag7datumaan- duiding met snelverzetting. Secondewijzer. Absolute precisie. Andere modellen v.a. waarheen of hoe u ook gaat. er is maar één begin en dat is een perfékt tapijt! Laten we eerlijk zijn: wilt u goed zitten dan zal er toch wel een fijne vloerbe dekking moeten liggen voordat u de aa meubelen naar binnen laat sjouwen. En dat betekent dat u hoognodig 'ns fj met ons erkende tapijtspecialisten moet komen praten.-Of wij bij u. zo zijn we ook wel! Wij hebben een perfekte kollektie, met honderden kwaliteiten, kleuren en dessins. Uit voorraad te leveren. Wij nemen de maat, zorgen voor 't transport, voor de ondervloer, het leggen, etc. etc. Voor 'n prijs die uw verhuizing tot een zorgeloos gebeuren maakt. Dus, waar heen u ook gaan mag.kom met uw tapijtproblemen naar ons! Gegarandeerd dat wij .ze oplossen! Tongersdei 31 july fierljepwedstriden om ’e wikselbeker fan de gemeente Wymbritseradiel to Oan ’e Tsjerkebuorren Oanfang 19.00 ure Till oanjefte (mei hsinsjendmer) by J. v.d. Wal till 05153 - 292, oantomei 29 July 19.00 üre Gemeente Wymbritseradiel hafe wikselbeker. K, >4^ Voor alle jonge en aan- staande moeders is het Bebinella Kijkboek T ’80 nu gratis bij ons 25 verkrijgbaar. U vindt hierin alle informa tie voor en over baby’s en kleuters. Kompleet en over zichtelijk. Haal dit Kijkboek bij de Bebinella speciaalzaak, bebreb-metz irrfWf Met internationaal HRT gewaarmerkt garantiecertificaat verkrijgbaar bij: Uw officiële Citizen-dealer.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 7