RAAD SLOTEN ZAG VAN „EIS” AF Jan van Staveren op Sneekermeer Nederlands regenbogenkampioen I w 3 „Mi Kermis vrijdagavond al van start Vlootschouw krijgt ook een „voorspel” van een uurtje van Freyr blijft enkele dagen in Sneek Hessel Donker (derde) blijft in Hollands geweld goed overeind WS Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST i IZH ïoeoooo®e©oooo©o«»ö©öoo>9ooooocoooooo©ocoooocooooooooooG«oooo DONDERDAG 31 JULI 1980 135ste JAARGANG No. 60 Groep Sneker vrouwen kan weer onderzocht worden op kanker en de Vlootschouw (vervolg zie pagina 21) oaooooo®00®000°©öooo©oooeoooooo©c®oooo©©co©osoooöooooco Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN RAUWERDERHEM e.o. (vervolg zie pagina 21) Voorgeschiedenis De nieuwe kampioen in de regenboogklasse 1980. even voorstellen: Jan kampioenschappen van zaterdag tot afgelopen dinsdag duurden. Het werd op het meer een bijzonder spannende aangelegenheid die zich de maandag (met weinig wind) en dinsdag - toen er een heerlijke bries stond - toespitste tussen de uiteindelijke winnaar en Bouw van Wijk, die in het ïSementr dT weds7i'5len n°8 de eerste plaats in handen had. Met zeifercoTdStnr’d iV v°r dc b°eg bedroe8 het verschil tussen deze twee zeilers 0,3 punten! Van Staveren won dus, en onttroonde de Sneker Harry Amsterdam, die weinig beste slotwedstrijden kende. De schipper van de Gravin van Haamst eindigde maandagmiddag zelfs als zeven- ^5"de e" het dus bij lange na niet bolwerken. Beste Fries werd uitemdehjk de Sneker Hessel Donker, die derde werd. Zeer knap. Sneker overleden aan verwondingen XXwV tn ?VatersP°rt 8esProken: hoe men ’t zeil ook wendt of keert, objektief bekeken is het toch wel zó, dat de gemeenteraad van Sloten dinsdag m een spoedeisende vergadering overstag is gegaan, bakzeil heeft moeten halen in de kwestie van de verhuur van de jachthaven „De emsterpoort De op 17 juli met vier tegen drie stemmen gestelde eis dat de nieuwe huurder de werkgelegenheid van de vijf man in haven en op werf voor minstens een jaar moest garanderen, bleek voor de nieuwe UU.rdel/ko.Per [wel begrijpelijk) onaanvaardbaar en voor de gemeente juridisch vnjwel met af te dwingen. De raad nam nu wat tegensputterend genoegen met de toezegging, dat de nieuwe huurder zijn uiterste best zal emein dienst te houden en dat om te beginnen geen ontslagen zullen vallen. s Hel S„..k„ HieemUed I, N|EUWE jNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIIFHOUIS NIEUWSBLAD de SNEKERWKOERIER li L7/ (Foto studio Ger Dijs) visserij-inspektie pen. K. DE GROOT (FNP) -pijn en moeite- heer Sprik namelijk alleen kopen als hij ook de huurovereenkomst van de jachtha ven mocht ovememen. Veel eerdere ideeën van de gemeente om de eksploitatie van de haven zelf ter hand te nemen liet men al gauw varen omdat het risiko voor de kleine gemeente te groot zou zijn. In de periode van 11 tot en met 27 augustus zal er in Sneek weer een bevol kingsonderzoek op baarmoederhalskanker plaatsvinden. Ter verontschuldiging voor het laten schie ten van de „stoere houding" kunnen de vroede vaderen aanvoeren, dat de situatie er zo zoetjesaan uitermate gekompliceerd heen was komen te liggen en om een oplossing schrééuwde. Men vond het na een uurtje praten zelfs niet meer nodig om hoofdelijk te stemmen over de overdracht van de huurovereenkomst van de heer P. Sprik uit Sloten aan.de heer TB. Polak te Peize. De laatste wilde de jachtwerf van de In 't Foaründer op het Kolmeersland wer den de winnaars van de Nederlandse Kam pioenschappen Regenboogzeilers op gepas te wijze gehuldigd. Gerrit Beck, landelijk voorzitter van deze zeilklasse. „versierde" van links naar rechts Ko v.d. Wetering, Ben Bartels en Jan van Staveren met de kam- pioenswimpel 1980. Het drietal was er zichtbaar blij mee. De op zich altijd reeds spektakulair Vloot- schouw - om negen uur vrijdagavond - heeft zijn aantrekkelijkheid als kijkspel nog vergroot door tussen de klassen mee varende vlonders met fakkels. De schepen Overigens begint het feest rond en op de Kolk reeds om acht uur, op hetzelfde tijdstip, dat in het stadhuis de zeilweek officieel wordt geopend en de nieuwe schipper van de Sneker Pan bekend zal worden gemaakt. Om voor de kijkers de tijd tussen acht en negen te bekorten zorgt langs de Kolk reeds een boerenkapel voor het kweken van stemming. Op het water zullen, vóór de eingenlijk Vlootschouw. demonstraties planksurfen en stunten worden gegeven. Geschat wordt, dat de Vlootschouw tot ongeveer tien uur zal duren. Als uitsmijter fungeert een groots vuurwerk. Direkt na het vuurwerk gaat de kermis „los". Vrijdagavond is er ook weer het traditoinele gezellige openingsfeestje bij Hanenburg. van zijn jachtwerf af - naar „men” zegt floreerde het bedrijf niet naar wens. Hij vond een kandidaat- koper in de heer Polak die echter de werf alleen wilde overnemen Kermis m Sneek. Vrijdagavond direkt na de vlootschouw gaat dit gebeuren al los Gisteren werd er al met man en macht gewerkt aan het opzetten van de talrijke attrakties - in totaal 29. Zoals wij maandag al berichtten is hieronder ook een geheel nieuw projekt, namelijk de uit Amerika afkomstige „Astroliner”. Het is een nagebootste raket waarin je als passagier een ruimtevaart meemaakt, kompleet met meteoren, astroiden en aanvallende ruimteschepen. Verder zijn bekende attrakties op de kermis te vinden als de mini-cars, de rupsbaan, een cake-walk en auto scooters. Er is dus weer heel wat te beleven. Wie niet bang is voor wat de toekomst brengt kan naar de waarzegster. En mochten de voorspel lingen niet al te gunstig zijn, dan maar direkt naar het glazen doolhof, waar je voor de lachspiegels alle ellende even vergeet. En verder kan de spanning in de schiettent weggeschoten worden. Uiteraard ontbreken de kraampjes met lekkernij ook niet zodat men zich weer aan allerlei zoete en hartige hapjes tegoed kan doen. werk aan. De morgenwedstrijd was voor Jan van Staveren, die de handen vol had aan de sterk opgekomen Sjalom van Hessel Donker. Hessel. met bemanningsleden Hero Polet en Japie Röfekamp deden er van alles aan, maar werden tenslotte twee de. Ze bleven wél Peter Kempeneers voor die op zijn beurt Bouw van Wijk wist te kloppen. Rienk Alberda, tot dan toe twee in het klassement werd zesde, de Sneker met de boot van Roel Westra uit Grouw moest ook Puck de Vries laten passeren. Pas als De voorgeschiedenis, die zo langza merhand wel bekend is: in 1970 was de situatie zo, dat de heer B. Giliam eige naar was van de jachtwerf. In dat jaar ook pachtte de heer R. Jonkhans de haven van de gemeente. In 1975 kwam de heer P. Sprik op de werf en bouwde er een huis bij. In 1978 nam Sprik het huurkontrakt voor de jachthaven over van Jonkhans. die zich daarna bezig ging houden met het eksploiteren van de tot restaurant verbouwde boerderij „De Mallemok”. Sprik had daarna dus jachtwerf èn jachthaven onder zich. Anderhalf jaar geleden wilde de heer Sprik Vrijdag- en zaterdagmiddag is de Freyr van 14.00 uur tot 16.00 uur te bezichtigen voor het publiek. Vrijdagavond vaart de Freyr om negen uur mee in de Vlootschouw. Daarna zal de Freyr ligplaats kiezen aan de Pampuskade waar 's middags tijdens de Sneekweek de patrouilleboot te bezichti gen is. Zondag is die gelegenheid voor het publiek er niet en op de woensdagse Hard- zeildag gaat de Freyr naar het Sneeker meer. De Freyr is 36 meter lang, zes meter breedt en steekt 1.80 meter diep. Het vaartuig wordt hoofdzakelijk gebruikt voor en telt normaal 26 kop- Voor dit onderzoek komen alléén in aan merking de vrouwen geboren in 1945 1942, 1939. 1936. 1933. 1930 en 1927.' Aangezien dit onderzoek voor een deel door de overheid wordt gesubsidieerd kan van deze geboorte-jaren niet worden afge weken. Het heeft geen zin daarover kon- takt met de organiserende instanties op te nemen. Evenmin kunnen vrouwen uit an dere gemeenten in Sneek aan het onder zoek deelnemen. Vrouwen in andere jaren geboren, zullen in 1981 en volgende jaren aan de beurt komen. Alle voor dit onder zoek in aanmerking komende vrouwen zullen daartoe persoonlijk worden uitge nodigd. Voor meerdere informatie worden de betreffende vrouwen verwezen naar de bij de oproep gevoegde cirkulaire van bur gemeester en wethouders van Sneek. Het is intussen zeker, dat het patrouillevaartuig Freyr van de Koninklijke Marine vrijwel de hele Sneekweek in Sneek zal blijven. Het is de bedoeling dat de Freyr aan de Lemmerwegkant van de Kolk, op vrijdagmorgen om halfelf. zal afmeren. In de tuin van het stadhuis zal vrijdagmorgen om elf uur de wimpel en de oorkonde aan de kommandant van de ..Boot van het jaar door de voorzitter van de stichting van Sneek Promotion worden overhandigd. Om twaalf uur zal aan de Kolk de wimpel in de mast worden gehesen. De Hollanders gingen er dus weer met de hoogste eer vandoor. Schrale troost was de winst van Jappie Hettinga en de overige goede Friese klasseringen in de Evenemen- tengroep. Normaliter hoort de 37 hier niet in thuis, maar tot twee keer toe te laat aan de start verschijnen zaterdag en zondag werd funest voor de Sneker. Hij revan cheerde zich dus enigzins, via deze eerste plaats, vóór Bertus ter Beek en Tom Zwart. Het was vooral maandagmiddag een dui delijke „geluksilery". De wind liet het toen afweten en t kwam dus op het subtielere In het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek is dinsdagavond de 52- jarige Sneker G. de Graaf overleden aan verwondingen die hij zondagavond bij een verkeersongeluk bij Scharsterburg had opgelopen. De Graaf was op de fiets en werd aangereden door een auto die op de linkerkant van de weg terecht was terechtgekomen. De bestuur der van de auto, H. de W. uit Sint Nicolaas- ga (22 jaar), werd aangehouden en moest een blaastest en een hloednrnpf nn lorm-tn Overdracht huur Jachthaven kan nu in kannen en kruiken langs de kaden van de route zullen ook fakkels voeren. Muziek langs de kaden en op de Toerist zullen voor feestgedruis zorgen. SNEEKER NIEUWSBLAD miww® iPvnnmiauD^^ voorn ihu m oturutw fe||

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1