Start in Sneek van nieuwe sneker^oerier Drijfpartijen kenmerkten strijd om NNWB-titels op Sneekermeer informatiebron „Viditel IJLST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van NU ENKEL TRAINER EN COACH Vooral zondag veel gebrek aan wind Officiële ingebruikname door staatssekretaris Smit-Kroes Paul van Sliedrecht stopt als speler bij eersteklasser Animo M 99 (vervolg zie pagina 3) MAANDAG 11 AUGUSTUS 1980 135ste JAARGANG No. 63 Beste bezet Ml 200 gulden, zilveren tientjes en sieraden gestolen Vijftig meter Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND. SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Weinig boeiend en de Zaterdag werd er een begin gemaakt met de zeilwedstrijden om de titels van de Noord Nederlandse Watersport Bond, de NNWB. Dit gebeurde op een zonovergoten Sneekermeer maar helaas voor de zeilers uit Friesland, Groningen, Drente en Overijssel liet de wind (vooral ’s zondags) veel te wensen over. De eerste dag werden er door de ruim 220 zeilers in totaal veertien klassen, twee wedstrijden gevaren. Zondag voeren ze er één, die zeer lang duurde, ondanks het ook nog afkorten van de noordwestbaan. Volgend weekend moeten de mannen en vrouwen weer het schip in; dan zullen pas de definitieve einduitslagen uit het Sneekermeer komen rollen. Bijelkaar zullen er zes wedstrijden worden gevaren, waarvan de slechtste mag worden afgetrokken. Nederland heeft een nieuwe informatiebron erbij. Onder de naam Viditel werd donderdagmiddag in hotel-restaurant de Wijnberg een viewdata- dienst van de PTT in gebruik genomen door staatssekretaris drs. Neelie Smit-Kroes. In dit systeem, waarbij de PTT de kunst afgekeken heeft van de Engelsen, kan informatie via de telefoonlijn worden opgevraagd en als tekst op een televisiescherm afgelezen worden. De verwachting is dat Viditel als medium een belangrijke rol gaat spelen in de Nederlandse zakenwereld maar ook bij partikulieren. Nu gaat het echter om een proef, die een jaar zal duren. Voor honderden guldens uit schepen in botenhuis gestolen In de late avonduren van vrijdag of in de nacht van vrijdag op zaterdag is een deur van een botenhuis van jachtwerf Van der Meulen aan de Woudvaartkade openge broken, waarna uit verschillende boten materiaal werd gestolen. Ook werden ver nielingen aangericht. In de boot van G. van der Brug uit Sneek werd een barometer vernield. De kajuitdeurtjes van de motor kruiser van J. Liethof uit Velp werden opengebroken waarna een kompas, een houten bak, een barometer, een hygrome ter, een klok, een zaklantaarn, een asbak en een Grundig Concert Boy radiotoestel werd meegenomen. De totale waarde van het vermiste wordt geschat op ongeveer 1700 gulden. (vervolg zie pagina 3) Cirkel Geld en artikelen gestolen uit supermarkt, garage en kamping Op heterdaad betrapt twee jeugdige Snekers pleegden inbraak Hol Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUtS NIEUWSBLAD Paul van Sliedrecht is trainer/speler/coach af bij de Sneker volleybal vereniging Animo. De vijfendertigjarige routinier bij de Snekers heeft besloten zich nu enkel te gaan richten op het trainen en coachen van de rood-blauwe formatie en stopt dus als aktief wedstrijdspeler. Paul nam dit besluit tijdens zijn vakantie in Frankrijk, en deelde het officieel aan zijn team mede op de eerste training, afgelopen woensdagavond. l- L SNEEKER NIEUWSBLAD OK. Met de jeugd bedoelt Van Sliedrecht met name het veelbelovende talent Sjors Joma, dat, volgens Paul, mits goed begeleidt, er zeker gaat komen. Verder is Animo in de breedte gegroeid en dat was volgens Van Sliedrecht nodig ook Geen Paul van Slie drecht dus meer in de Sneker hoofdmacht, maar als de nood echt (maar dan ook pas in de kritieke gevallen) aan de man komt, zal Paul de arena weer gaan betreden. „Ik train zelf nog intensief mee, en zal dat blijven doen. Want ik had het best nog een paar jaartjes kunnen uitzingen. Maar ik vond dit besluit het meest verstandige wat ik kon nemen”. tot het toch vrij dure lidmaatschap meer „opbrengt". Mevrouw N. Smit-Kroes onderbrak haar zeilvakantie in Friesland voor de officiële ingebruikname van Viditel, eenviewdatasy- steem. De inwijding geschiedde donder dagmiddag in de Wijnberg in Sneek. Op de foto van Studio Ger Dijs zet zij het systeem in werking. waren trouwens zaterdag slechts acht pro testen. Eén daarvan was van Valk-zeiler en winnaar van de Sneekweek Piet van der Zwaag uit Borger. Hij zou onreglementair gehinderd zijn door de 665 van de Gronin ger D. Zandstra. En Van der Zwaag kreeg het gelijk aan zijn kant Het gebrek aan wind maakte enkele schip pers nogal kribbig. De verwijten werden de organisatoren dan ook naar het toch al bezwete hoofd geslingerd en uiteindelijk diende R. de Leeuw uit Sneek een protest tegen de wedstrijdkommissie in. Hij was zondag met de gang van zaken helemaal niet tevreden en met hem waren dat nog enige anderen. Het protest werd op het laatste moment toch nog ingetrokken, het scheen dat de heren zeilers niet een artikel strijd zich ver van het Kolmeersland af speelde. prima de eerste wedstrijd gewonnen en niets leek een spannende strijd in deze klasse in de weg te staan. Echter Prins, werd zondag gediskwalificeerd en zag zijn kansen in rook opgaan. Aan de leiding in deze eenmansklasse gaat nu de Grouwster E. van der Meer, met een grote voorsprong PAUL VAN SLIEDRECHT - speler af bij Animo - In de klasse met het hoogst aantal deel nemers, de zestienkwadraatklasse, is het totnutoe J. Faber uit Grouw die aan de leiding gaat. Hij won zeer sterkzeilend twee wedstrijden en bezit nu een forse voorsprong op de rest van het negenen twintig koppen tellende deelnemersveld. Ook op Sneekweek-winnaar Wiebe Kort die met onder andere een tweede en derde plek vooralsnog aan Faber moest toe geven. Van verscheidene woningen in Sneek zijn het afgelopen weekend ruiten vernield. Het betreft twee ruiten van twee families in de Berkenlaan. Tot; op heden zijn de daders onbekend. Ingebroken werd in de woning van me vrouw A. Witteveen-Loomans aan de Jachthavenstraat. Ook hier was een ruit vernield. In de woning -werden kasten doorzocht. Uit een geldkistje werd onge veer 200 gulden en een paar zilveren tien tjes ontvreemd. Ook de familie H. Donker aan de Harste kreeg bezoek. Alle vertrekken van de wo ning werden doorzocht Vermoedelijk zijn er een paar oude sieraden en een paar zilveren herdenkingsguldens (kronings- guldens) ontvreemd. Langzaam dreef de 38 met Douwe Zwart naar de finish, niets leek meer te kunnen foutgaan. Maar met nog zo’n vijftig meter te gaan bleef de 38 stilliggen en kregen de anderen juist een gunstig vlaagje. Inwendig vloekend moest Zwart toezien hoe zeven anaere regenboogzeilers hem voorbijgin gen; Douwe werd dusuiegende. In de Laserklasse was de pineut Trina. De 92 liep best en hier moest ook Amster dam aan toegeven. Zondag was het weder om Hessel die de overwinning greep, en zodoende gaat de Sneker nu aan de leiding voor harry met de 103. De derde plaats is voor Puck de Vries, die zondag derde werd. Hij deed dit ten koste van vooral de Oranje Boven van Douwe Zwart die in een schitte rende tweede positie lag In de Pampusklasse (met veertien in schrijvingen) is de voorlopige kop van het klassement na drie wedstrijden voor de Leeuwarder A van der Mey. Bepa lend waren hiervoor zijn resultaten op .van de zaterdagmiddag en zondag toen hij respektievelijk eerste en tweede werd. Konkurrent Pieter Boelsma, de Sneker, ligt echter dichtbij op de loer; voor hem waren de beste resultaten een tweede en derde plaats. De Sneker E. de Boer startte in zijn Boemerang verras send sterk en hij won de eerste wed strijd. Helaas kwam de 358 daarna nauwelijks meer in hét stuk voor. Al met al was het met name voor het aanwezige publiek weinig boeiend. Dit door twee redenen: als eerste stond er dus te weinig wind om een aantrekkelijk schouw spel te verwachten en ten tweede omdat de Uit de boot van A. Posthuma uit Witmar- sum is een draagbare televisie, merk Erres, een barometer, een koperen klok en een zendinstallatie 27 MC ontvreemd. Er waren meerdere boten met een bezoek vereerd, doch hiervan konden de eigenaars nog niet worden gehoord en daarom is ook nog niet bekend of hieruit iets ontvreemd is. Vrijdagmiddag kwam de heer S. Kroon uit Sneek tot de ontdekking dat zijn roeiboot, merkPioner, kleur groen, ter waarde vat) 1900 gulden, uit een botenhuis aan de Woudvaartkade was verdwenen. Tot op heden is de boot nog niet terug gevonden. in Nederland zijn slechts vijftien gevestigd in Friesland. Onder deze gebruikers zitten ondermeer een zeilschool in Heeg, de lerarenopleiding Ubbo Emmius in Leeu warden, de Centrale Bibliotheekdienst en verder voornamelijk zakelijke instellingen. Leveranciers van informatie zijn er maar twee in Friesland, namelijk zeilschool Heegermeer en Viewdata system Group BV in Boyl. Het ligt echter in de bedoeling van de PTT in het proefjaar het aantal abonnees op vierduizend te krijgen. Aan leveranciers bezit Viditel momen-over dit onderwerp konden vinden. Er teel driehonderd informanten, die zelf- In de regenboogklasse leek Harry Amster dam zaterdag ineens met alle moeilijk heden te willen afrekenen. De Sneker met de Gravin van Haamst was de eerste wedstrijd ongenaakbaar en bezat zeeën van voorsprong op de uiteindelijke nummer twee. Piet Bonnema. Het derde stekkie was voor Hessel Donker en voor laatstge noemde was de overwinning er zaterdag middag. Zo'n vijftig mensen woonden deze middag de officiële start bij van het nieuwe infor- matiemedium Viditel in de Wijnberg in Sneek. In Den Haag vond op datzelfde moment eveneens een soortgelijke ont moeting plaats in de ruimte, waar de centrale informatie-komputer staat opge- steld. Deze twee „centra” stonden door middel van een direkte televisie-verbinding in kontakt met elkaar. Op deze wijze konden dé 350 aanwezigen in Den Haag direkt op een groot beeldscherm de ver richtingen volgen van de staatssekretaris tijdens het in werking stellen van Viditel Eveneens was het geruime tijd mogelijk in Sneek de toespraken te horen vanuit Den Haag, waar drie heren inleidende woorden spraken over Viditel. Halverwege viel ech ter het geluid uit, doordat teveel televisie lampen van de NOS in het centrum in Den Haag stonden opgesteld met als gevolg dat de stoppen doorsloegen. Na een kleine pauze kon dit echter verholpen worden, zodat het medium toch nog in werking gesteld kon worden. In aanwezigheid van enkele PTT-funktionarissen, kommissaris van de koningin mr. H. Rijpstra en een deel van het Sneker gemeentebestuur, zette mevrouw Smit-Kroes Viditel in werking door met een afstandsbediening gegevens op een beeldscherm te roepen over Wijn, Berg en Sneek. Via enkele woordspelingen vroeg de bewindsvrouwe voorts aan de centrale informatiekomputer in Den Haag het recept van een wijnbowL welke bowl direkt aangedragen werd in letterlijke zin. Het gezelschap proostte daarop op de proefneming van een jaar. Zekerheid over het nut van dit systeem is er namelijk nog niet. In Engeland, waar een dergelijk sy steem al enkele jaren in praktijk is, zijn de ervaringen minder gunstig. Een van de problemen in Engeland is, aldus ee* woordvoerder m Den Haag, de vicieuze arkel tiebrengerf ware opffu ten" die w voor de bij MUL' gesefe öüja In de nacht van donderdag op vrijdag werd er ingebroken in de Spar supermarkt, gelegen aan de Molenkrite. Er was een ruit uitgenomen. Uit de kassa’s wordt onge veer fjOO.- vermist en verder is er voor een gering bedrag aan rookartikelen ont vreemd. In diezelfde nacht werd er ingebroken in garage Deinum, gevestigd aan de Edison- straat. In het bedrijf waren kantoorruim ten doorzocht Er wordt ongeveer 50,- vermist. In diezelfde nacht werd vanaf de Kamping Domp I bij een kampeertent een teles- koophengef merk Lavis, kleur zwart en een witte plastic jerrycan, voorzien van een schenktuit ontvreemd ten nadele van kampeerder T.G. Derksen uit Rotterdam. Twee 17-jarige Sneekers, die vrijdagavond omstreeks kwart voor twaalf een inbraak pleegden in de ds. Lucas Fokkensschool aan het Kaatsland, zijn op heterdaad be trapt De jongem^ddej) al een partijtje geluidsappamtuütwrwöëld, toen ze in de gaten kregen {Jgj^fJevnandad in aantocht w^^-wtrstöpteht'mch in ‘de lerarenkaifjei,'Dé jóngens Werdén daar in de.kraag gepgklen naar het pólitieburo vervoerden ingeslotenDe. volgende dag In Nederland heeft men dit geprobeerd te vermijden door de regel te stellen dat elke verstrekker van informatie ook een klant moet aanbrengen Maar in Friesland blijkt dat nog niet zo best gelukt te zijn Van de vijfhonderd reeds aangesloten gebruikers Het regenboogveld in aktie tijdens de eerste wedstrijd op zaterdag om de strijd om de NNWB-titeL Met spinnaker en al ploeteren voort van links naar rechts: Herman van Dijk, de 104 van Albert Betten, Wessel Sikma. Minne Hellinga, Arend Ter Beek, Luut Hof en tenslotte de Neptunus van Johan Dooper. (Foto Studio Ger Dijs). „De jeugd moet het nu maar gaan doen", aldus Van Sliedrecht, die meer dan zeventig interlands op zijn naam heeft staan. „Ik richt me nu enkel op de trainingen en het coachen". Dit gaat betekenen dat het keur korps van Animo - dat afgelopen seizoen de promotie naar de eredivisie op een haar na miste- eindelijk weer een „echte" coach op de bank gaat krijgen. Voorheen was Paul coach-in-het-veld, maar dit moeilijke „ge doe" kan nu vanaf de kant worden gedaan.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1